subjects S – tantárgyak S

September 27, 2009

Soil mechanics – Talajmechanika

The course lead into the student to the principle properties of the soil components. The structure and composition of soil. The soil volume change due to the water movements. The interpretation of soil stresses. Initial soil stresses and the memory of soils. The effect of the stress and strain conditions on soil behaviour. Analysis and testing of soil shear strength. Compression and consolidation. Testing of deformability.

A talajmechanikai oktatás keretében a hallgatók megismerik a talajok azonosító jellemzőit, fizikai tulajdonságait, terhelés hatására való viselkedésüket, áteresztőképességi tulajdonságaikat és abennük való vízmozgások mechanizmusát. Ezzel megszerzik a további – földsztatikai és alapozási tanulmányaikhoz szükséges alapismereteteket.

Spatial structure strengthen – Térbeli Tartószerkezetek

Transfer of the in-plane forces in thin-shell structures. Various curved shaped shell structures and the support system of these constructions. Continuous support on the edge of the shell. The assembly method for thin-shell structures, and the retroaction to the designing process. 3dimensional framework structures. Tensile and membrane structures. Simple layered bar networks. Two layered undetermined thin-shell structures. Optimal form-finding. The torsion stiffness of the tensile structures. The production of the three-dimensional membranes. Tent structures, wire/rope structures. Slabs with long elements, and with short elements.

A héjszerkezetek erőjátékának ismertetése. Különböző alakú héjak szükséges megtámasztás-módjai. A héjszerkezetek peremtartói. A héjszerkezetek kivitelezésmódjai és ezek visszahatása a tervezésre. A térbeli rácsszerkezetek fajtái. A tárcsák és az egyrétegű rúdhálózatok statikai tulajdonságai. Lécrács héjak. A kétrétegű térrácsok statikai határozatlansága. Optimálási eredmények. A csavarási merevség szerepe. A térbeli rácsok gyártása. A kötélszerkezetek általános tulajdonságai. A kötélszerkezetek statikai és kinematikai határozatlansága. Kötélszerelvények. Ponyvaszerkezetek. A lemezművek fajtái és statikai viselkedése. A hosszú-elemes és rövid elemes lemezművek statikai problémái.

Steel buildings – Magasépítési Acélszerkezetek

The subject lead the student into the design of the multi-storey civil engineering steel structures. Production of steel buildings. Assembly of the elements. The course emphasis on the EUROCODE 3 standards. The student have to hand in a project according to the approved EUROCODE standard (Steel Industrial Hall with indoor overhead moving crane)

Az építőmérnöki gyakorlatban előforduló magasépítési acélszerkezetek méretezésével, gyártásával, szerelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A tárgy keretében kiemelt hangsúllyal szerepelnek az EUROCODE 3 acélszerkezeti szabvány előírásai. A félévi tervezési feladatot (daruzott ipari csarnok) is e szabvány alkalmazásával kell megtervezni

Steel structures I. – Acélszerkezetek I.

The steel characteristic in the practice of civil engineering constructions fields. The joining of  steel members, the produce process of the steel manufacturing. The construction steel definition, types, classifications, benefits, and disadvantages. The principles, of steel design. The steel bars features, raw materials, joining methods. The tensioned bar shapes. The compressed construction steel bars. Melting, weldings, bolted fastenings. The truss girder structure design.

Az építőmérnöki gyakorlatban előforduló acélszerkezetek méretezésével, gyártásával, szerelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. Az acélszerkezetek fogalma, fajtái, felosztása, előnyei és hátrányai. A méretezés alapfogalmai. Méretezési eljárások. Az acél rúdszerkezetek elemei: alapanyag választék, kapcsolati módok. A húzott rúd szerkezeti kialakítása. A hegesztett, szegecselt, csavarozott kapcsolatok méretezése. A nyomott rúd. A rácsos tartók szerkezeti kialakítása.

Steel structures II. Acélszerkezetek II.

The of steel characteristic in the practice and theory of civil engineering constructions fields. The joining of steel members, the basic concepts of produce process of the steel manufacturing. Bended strews joining. Examine the connection properties between the steel section and the  joining. Brittle fracture, fatigue. Stability analysis Buckling, plastic collapse, tensile rupture. General shapes for steel frames. Steel bar under the effect of compression and twist moment stress. Eccentrically loaded steel bar. Modelling spatial buckling of the steel frames.

Az építőmérnöki gyakorlatban előforduló acélszerkezetek méretezésével, gyártásával, szerelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A hajlított és csavart rudak szerkezeti kialakítása, méretezése. Szilárdsági vizsgálatok (alapanyag és kapcsolatok). Stabilitási vizsgálatok: kifordulás, lemezhorpadás. A keretek szerkezeti kialakítása. A külpontosan nyomott rúd. A nyomott és csavart rúd: a térbeli kihajlás problémája. Rideg és fáradt törés. A szerkezetek alátámasztásai.

Structural dynamics – Tartószerkezetek Dinamikája

To strengthen the dynamics calculation methods, among the students. The course help to lead the students to the principles of the dynamics calculation formulas; One and multiple physics oscillations. The reason of the damped oscillation, and the effects of it. The aim of the course to examine the, collisions, earthquakes, and pressure alteration, through simple practical exercises.

A dinamikai számítások nem szerepelnek kellő súllyal a szakmai törzsanyagban. Ebben a tárgyban foglalkozunk a dinamikai számítások alapjaival: egy és több szabadságfokú lineáris rezgőrendszerekkel, a rendszerekben lévő csillapítással és röviden érintjük a rendszerek nemlinearitásának okait és hatását. A gyakorlati feladatok közül az ütközést, a földrengést és a gyors nyomásváltozás hatását egyszerű példákon vizsgáljuk.

Structural engineering practice I.

Engineering and Society I. Tall Buildings & Skyscrapers. The demolished World Trade Centre.  Engineering and Society II. Quality Control of Buildings. Roads in Hungary and Accession to the European Union. Structural Design of Nuclear Power Plants. Earthquake. Is it a Manmade  Calamity? Modern Technologies of Bridge Constructions. Cable & Suspension Structures. Bridges & Roof Structures. Bridges & Building Floors Design of tent Structures rehabilitation of Old Concrete & Masonry Structures. This course is studied in English language

Structural engineering practice II.

History of Engineering. The Construction Projects. Quality Control of Buildings. Analysis of  Failures. Roads in Hungary and Accession to the European Union. Impact of Motorway networks. Structural Design of Nuclear Power Plants. European Standards. Modern technologies of Bridge Constructions. Movement and Structures in Calatrava’s design. Thin Walled Metal Structures. Cable & Suspension Structures. Suspension Bridges. Rehabilitation of Engineering Structures. This lesson was studied in English language.


Structural system of high and spaced buildings – Magas és nagyteres épületek szerkezetei.

Spaced buildings, in the different eras. Historical overview of high span covering. Multifunctional spaces. Types of layout distribution. Covered swimming pools. Steel construction for high space halls. Timbered spaced halls. Tent style suspended, tensile structures, prestressed membranes. The aspect of natural lightening. Drainage of rainwater in a complex high-spanned structure.

Nagyteres épületek a különböző korokban. Történelmi áttekintés a nagyfesztávolságú lefedésekről. Többcélú nagyterek típusai, elrendezése, helyiségei. Sportöltözők elrendezési lehetősége. Fedett uszodák. Acélszerkezetű nagytér-lefedések megválasztási lehetőségei. Faszerkezetű nagytér-lefedések, fa-acél kombinációk. Vasbeton szerkezetű nagytér-lefedések. Túlnyomásos és függesztett sátrak. Acél-, vasbeton-, és faszerkezetű nagytér-lefedések, tető-rétegfelépítési lehetőségei különböző rendeltetésű és tömegkialakítású épületek esetén. A természetes megvilágítás szempontjai. A határolószerkezet és a megvilágítás viszonya. Nagyteres, összetett tömegű épületek csapadékvíz-elvezetési problémái.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: