Field trip – Tanulmányi kirándulás

Insitution /Intézmény: PTE-PMMK
Date /Dátum: 2005

Pile driving – Cölöp verés
Abutment & bridge deck – pillér & pályatest

AlapkiemelésAlapkiemelés – Foundation demoliting*

Zsaluzat beemelésZsaluzat beemelése – Shuttering craning*

* Készítette R. Zsolt / Made by R. Zsolt

Advertisements

Intézmény /Instituation: PTE-PMMK
Date / Dátum: 2004

Orfű Abaliget közút – Road*

Orfű panoráma – panorama of Orfű*

Mérés

Mérés szintezővel – Surveying with leveling instrument*

GPS mérőállomás

GPS vevő mérőállomás – Surveying station connect with sattelite positioning system*

Mérőlécek – *

A fotókat készítette Lakner Zoltán / Photos made by Zoltán Lakner

Institution / Intézmény: PTE-PMMK
Date of the visit / A látogatás dátuma: 2004

Velocity measurement

Velocity measurement - Sebességmérés

 

The Raab bridge

The Raab bridge - A Rába Híd

Institution / Intézmény: PTE-PMMK
Date of Visit / Dátum: 2006

Aszfaltozás - Finisher

Aszfaltozás - Finisherel

Aszfalozás - Finisher

Aszfalozás - finisherel

Institution / Intézmény: PTE-PMMK
Date of visit / Dátum: 2006

Production of cement consumes a lot of energy. The hot kilns are the largest moving industrial machines in the world. On the last decades the cement production became more energy efficient inside the improved countries. Most of the factories used high technological machines, during the clinker process, and try to recycle as much heat as possible, use as pure fuel as possible, with the shortest residence times in the furnace. The report go through the recent possibility of alternative fuel inside the cement industry which may lead more clean and sustainable cement factory, present several recent examples.

A cement gyártása rengeteg energiát emészt fel. A forró cementégető kemencék, a világ legnagyobb mozgó gépei. Az elmúlt évtizedekben a cement gyártás folyamata jelentősen energia hatékonyabbá vált a világ fejlett országaiban. A legtöbb gyár, magas technológia színvonalon gépesített, a klinker készítés során, annyi energiát próbálnak újrahasznosítani amennyi csak lehetséges, valamint törekednek arra, hogy a termék lehető legkevesebb időt, töltsön a kemencékben. A tanulmányom vizsgálja, valamint bemutat pár modern és ígéretes kezdeményezést, a jövőbeni alternatív üzemanyagok a cement iparon belüli alkalmazására, mely végső soron tisztább, fenntarthatóbb cementgyártást eredményez.

Related sources:

Cement Kiln Recycling Coalition

Philip A Alsop, PhD – Cement Plant Operations Handbook

 

Labelling of the roads

November 18, 2009

Date of the report / Dátum: 2009 Summer / Nyár

Madrid

The consumption of energy in the transport sector will become more and more important and it has effect on CO2 emissions which will follow the same trend. At the moment, land transport represents the 28% of total CO2 emissions and 75% of them come from road transport. The project consists of writing down a technical document for roads that will carry out a detailed analysis of energy consumption throughout the Life Cycle of the roads: extraction of natural resources, construction process, service life, maintenance, deconstruction, etc. Life Cycle Analysis of a product, process and technology is a method to identify, describe and estimate the potential impacts on environment of each phase of the life cycle of a product.

A közlekedés energia felhasználása napjaik egyre égetőbb problémája. A földfelszíni forgalom a világ Szén-dioxid kibocsátás 28%-ért felel. A közúti közlekedés ennek 75% teszi ki. A projekt tartalma annak meghatározása, hogy milyen technológiai kritériumnak kell megfelelni, egy környezet-hatékony útpályának. A kritériumok meghatározásakor életciklus elemzést kell készíteni a közút egészére. A közvetlen károsanyag kibocsátáson túl figyelembe kell venni, a nyersanyagok bányászata, szállítása, kivitelezés, útfenntartás, bontás során keletkező károsanyag kibocsátást is. Az életciklus elemzés egy módszer arra, hogy felismerjük és felbecsüljük a lehetséges környezeti hatásokat.

Related Sources

Eco labelling