Construction steel  oxigen cutting – Acél lángvágás

Edge grinding – Sarokcsiszolás*

Daru & lánctalpas forgókotró – Crane & excavator

Ice drifting on Danube – Jégzajlás a Dunán

Moving crane – Bakdaru

Notes/Megjegyzések: *The photo made by István Bielik/A fotót István Bielik készítette.

Advertisements

Zalaegerszegi deltavágány Zala hídja

Railway bridge in Zalaegerszeg over Zala

intézmény: PTE-PMMK, 2006
oldalszám: 10

Rövid Leírás

Szlovén-magyar vasúti kapcsolat megnyílásával együtt gyorsabbá kellett tenni az új és meglévő szakaszokon a forgalmat. A vasúti folyosó beruházás része egy új zalaegerszegi vasútállomást elkerülő deltavágány is. Ezen a szakaszon került megépítésre a 131 méter hosszú, acél keresztgerendás, fúrt cölöpökre épített Zala híd. A kivitelezés költsége meghaladta a 2 milliárd forintot. A vonalvezetést úgy tervezték és kivitelezték, hogy 100 kilométer/órás sebességgel közlekedhessenek a hídpályán a szerelvények.

A tartalomból

Általános felépítés (alépítmény, felszerkezet)
A híd terhelése
Az Edilon Corkelast technológia
Acél korrózióvédelem, kétkomponensű festékkel
Az acélszerkezet hegesztése
Zala megye legnagyobb vasúti hídjai

Felhasznált irodalom

Részletek a 2004. évi Zala megyei hídmérnöki konferencia anyagából.
Benczúr Gyula, és Kaposi Attila – Sínleerősítések fejlődése, Új generációs megoldások.
Bocz Péter (diplomamunka) –   Sínleerősítések

Medved Gábor – Történetek a világ hídjairól TERC kiadó Budapest 2001
Weboldalak: Strabag, Normálnyomtáv kft., Zalai Hírlap, Zalamedia


Field trip – Tanulmányi kirándulás

Insitution /Intézmény: PTE-PMMK
Date /Dátum: 2005

Pile driving – Cölöp verés
Abutment & bridge deck – pillér & pályatest

AlapkiemelésAlapkiemelés – Foundation demoliting*

Zsaluzat beemelésZsaluzat beemelése – Shuttering craning*

* Készítette R. Zsolt / Made by R. Zsolt

subjects R – tantárgyak R

September 27, 2009

Reinforcement concrete design – Vasbetonszerkezetek I.

History of concrete and reinforcement concrete. The components of reinforcement concrete, the connections of these materials. Reinforcment concrete design criteria’s. Hungarian norms and EUROCODE 2. Statics considerations. Ultimate limit states (bending moments, stress conditions, shear and normal forces, torsion, complex measurements, eccentric and centric compressions. Serviceability limit states. (deformation control, crack control). The basis of the prestressed reinforcement concrete. Conceptions of reinforcement concrete support systems, and load distributions. Editing rules. Precast and monolithic constructions. Joints. Construction types, outlines, and functions. Condition testing, maintaining, strengthening.

Beton és vasbetonszerkezetek története. A vasbeton alkotó anyagai és kapcsolatuk. A vasbetonszerkezetek tervezésének szabályozása, hazai és európai előírások. A vasbetonszerkezetek szilárdságtana: Teherbírási határállapotok (hajlítás, feszültség állapotok, nyírás, csavarás, komplex méretezés, központos és külpontos nyomás, teherbírási vonal). Használhatósági határállapotok (alakváltozási határállapot, repedési határállapot). A feszítés alapelve. Vasbetonszerkezetek kialakítása, erőjátéka. Szerkesztési szabályok, előregyártott és monolit szerkezetek, csomópontok, statikailag határozott és határozatlan szerkezetek. Szerkezet, forma, funkció. Állapotvizsgálat, karbantartás, megerősítés, műemlékek és felújításuk.

Reinforcement concrete design II.  – Vasbetonszerkezetek II.

The aim of the course that the students are gain principle skills about method of reinforcement concrete practical methods, measuring, and design. Serviceability limit state, deflection control, Crack control, with the calculation of crack width. Rotation of the section. Punching shear resistance calculations. Local compressions. Installation of reinforcement bars. Linear-elastic theory, fracture mechanic methods. Classification and analysis of pointed supported, reinforcement concrete slabs. Diaphragms. Load bearing walls. Single supported load carrying wall, continuous supported load carrying wall.

A hallgatóknak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a vasbetonszerkezetet méretezésével és tervezésével kapcsolatban. Használhatósági határállapotok. Alakváltozási határállapot, hajlított szerkezeti elemek lehajlásának ellenőrzése. Repedezettségi határállapot, repedéstágasság számítása. Vasbeton keresztmetszet csavarása. Átszúródás. Rövid konzol. Helyi nyomás. Feszített szerkezetek. Kétirányban teherviselő lemezek Rugalmas és törésvonal elmélet. Gyakorlati számítás, betonacél szerelés. Pontonként alátámasztott lemezek fajtái, kialakításuk, számításuk. Héjak. Faltartók. Kéttámaszú és többtámaszú faltartók, alkalmazásuk és előfordulásuk.

Reinforcement concrete design II. – Semester project II.

Avaible only in Hungarian language!

Két irányban teherhordó födém tervezése – Féléves feladat

Vasbeton lemez, gerendák és oszlop közelítő méretfelvétele, terhek felvétele, állandó, esetleges és hasznos terhek. Födémlemez vastagságának, gerendák igénybevételeinek számítása szabad tervezéssel. Vasalás számítása, kötött tervezéssel.

Reinforcement concrete and steel bridges – Vasbeton és acél hidak

The course examine the evaluation and history of reinforcement and steel bridges. Composite structures. High-tech, and record bridges. Hungarian steel and reinforcement bridges. Road and railway bridge regulations. Material properties. Loads and effects on the bridges, load combinations, general geometric configurations. Construction rules, and solutions. Models for calculation. Principle configuration for concrete, reinforcement concrete, and prestressed reinforcement concrete bridges. Simple supported, and continuous beam bridges, inclined piers, frame bridges. Arch bridges, through type, and overhead bridges. Cable-stayed suspension bridges. Pre-stressed concrete bridges. Strengthening of bridges.

Az acél és vasbeton hidak kialakulása, történeti áttekintés. Az együttdolgozó szerkezetű hidak. Világrekorder hidak. Magyarországi acél és vasbeton hidak. A közúti és vasúti hídszabályzatok. Anyagtulajdonságok, terhek és hatások, teherkombinációk, geometriai kialakítások, szerkesztési szabályok. Acélhidak szerkezeti megoldásai. Acélhidak számítási modelljei. Beton, vasbeton és feszített beton hidak szerkezeti kialakítása. Kéttámaszú és többtámaszú gerenda hidak, ferdelábas megoldások, kerethidak. Ívhidak, alsó- és felsőpályás kialakítás. Ferdekábeles függőhidak. Beton, vasbeton és feszített beton hidak számítása. Hidak megerősítése, a szabad kábeles módszer előnyei.

Reinforcement concrete and steel bridges – Semester projects

Avaible only in Hungarian language!

Acél szerkezetű híd féléves feladat

Vázlatterv rajzolása rendelkezésre álló mintarajzok értelemszerű felhasználásával. Az acélszerkezetű vasúti híd 15-20m támaszközű, hegesztett kialakítású felsőpályás, két főtartós, gerinclemezes vasúti hidat, a hídon a pálya egyenes és vízszintes. Az áthidalandó akadály tengelyére merőleges. A Vázlatterv tartalmazza a híd oldal felülnézetét, keresztmetszetét, a tervekhez statikai számítás tartozik, mely Szilárdságtani és stabilitási vizsgálatokat tartalmaz.

1.  Tehereset, statika (rajz, részlet)

2.  Oldalnézet (rajz, részlet)

3. Alaprajz (rajz, részlet)

Vasbeton szerkezetű híd féléves feladat

1. Hosszmetszet (rajz, részlet)

2. Keresztmetszet (rajz, részlet)

3. Vízszintes metszet (rajz, részlet)

B

Basic studies of Settlements – Település ismeretek

The characteristic of settlements. Subjective and objective view of the settlement. The diversity of settlements. Alone or together? The interrelation between settlements. The most essential functions of the settlements. The residents of the settlements, the citizens and the population of the settlements. Structure of the settlements. The traffic network and other line shaped objects inside the town. Organization areas, centre of the city.

A települések tartalmi, szerkezeti sajátosságai. Szubjektív és objektív településképek. A települések sokfélesége, típusai. Egyedül vagy együtt, a települések egymásrautaltsága. A legfontosabb települési funkciók. A települések életben tartói, polgáraik, népességük. Mit érdemes tudnunk a települések szerkezetéről. Vonalas elemek a település szerkezetében, közlekedési területek. Intézményterületek, a város központjai.

Bridge engineering – Hídépítés

Margit híd

Margit híd – Margareth bridge

The history of the bridge design from the ancient to our days. The most important Hungarian Bridge designers, and their achievements. Construction materials, wood, stone, steel, concrete, and combinations. Fixed and moveable bridge. Multifunctional bridges, public service bridges, bicycle bridges, highway bridges, railway bridges. Technology of bridge design.

A hídépítés története az őskortól napjainkig. A magyar hídépítés nagyjai és eredményei. A hídtervezés, építés, használat és karbantartás előírásai. Szerkezeti anyagok: fa, kő, acél, beton és ezek kombinációi. Hidak kialakítása a rendeltetésnek megfelelően: állandó és mozgatható hidak. Többcélú hidak, különböző közmű átvezetések. Gyalogos, kerékpáros, közúti, vasúti forgalmat, ritkábban hajócsatornát, vízvezetéket átvezető hidak. Funkciójukban ill. anyagukban kombinált hidak. Hidak funkcionális kapcsolata a rávezető utakkal és vasutakkal. Folyón, öblön átvezető hidak esetében a hajózhatóság biztosítása. Különböző szerkezeti rendszerek. Hídépítési technológiák.

Building construction – Szervezés

 

Site mobilization plan. The task of the project manager. The types of the constructional investments. Permits for the constructional investments. Organization schedules. Rights and obligations of the project manager.

A hálók továbbfejlesztése, az MPM háló lényege, elemei. A hálók számítógépes feldolgozása. A folyamatos termelésszervezési mód lényege, alkalmazási feltétele a sorrendprogramozás. Térbeli organizáció lényege, szerepe, tényezői. Organizációs tervek rendszere, fajtái, tartalmuk. Az építési munkahely irányítása, az építésvezető jogai, kötelességei. Az építéshelyi műszaki adminisztráció. Műszaki ellenőrzés és tervezői művezetés szerepe a kivitelezésben. Beruházás folyamatai, fajtái. A területmegszerzés módja. Telekalakítás fogalma, fajtái. A beruházás megvalósítása során beszerzendő engedélyek.

Building constructions I. – Épületszerkezettan I.

The engineering aspects of choice of slab constructions. Arches. Standard types of old arched slabs. Beam slabs. Slabs with beams. Planked and panel slabs. The alternatives of wooden roof  constructions, reinforcement concrete roofs, and steel roofs. Monolithic and prefabricated, slabs, spatial bracing halls. Floor design. Special floors. Stair design, from different building materials,

Az épület és az építési tevékenység. Épületszerkezetek. Az épületszer-kezetekkel szemben támasztott lövetelmények. Elemekből épített falak. Kőfalak, téglafalak. Válaszfalak. Nyílásáthidalások. Téglaboltövek. Acélgerendás nyílásáthidalások. Monolit és előregyártott vasbeton áthidalók. Födémszerkezetek. Fafödémek. Acélgerendás födémek. Monolit vb. födémek. Előregyártott vb. födémek. Koszorú megoldások. Padlószerkezetek. Lép-csőszerkezetek. Monolit vb. lemezlépcső. Kő-, műkő lebegőlépcsők. Belső lépcsők. Előlépcsők, tereplépcsők. Ácskötések. Fedélidomok. Fedélszerkezetek. Hagyományos fa fedélszer-kezetek, korszerű tetőszerkezetek. Héjalások. Kémények, szellőzők.

Drawings:

Épület alaprajz – Layout of a Building

Födém – Slab

Kő & Téglaboltöv – Stone & Brickarch

Lépcsőterv – Stairs Design

Rajzgyakorlat 1. – Drawing practice 1.

Rajzgyakorlat 2. – Drawing practice 2.

Téglakötések – Brick Bonds

Building constructions II. – Épületszerkezettan II.

Foundation. The soil and the building connections. Technical possibilities, to the transfer of the loads. Type of flat foundations. Type of deep foundations. Water isolations. Space divider wall constructions. Doors and gates. Thermal bridge-free windows.

Alapozás. Az altalaj és a felépítmény, a teherátadás műszaki megoldása. Síkalapozások. Mélyalapozások. Talajjal érintkező épületszerkezetek víz elleni szigetelése. Vízhatlan és vízzáró szigetelések. Vízszintes fal és padlószigetelés. Teknőszigetelés. Talajvíznyomás elleni szigetelés. Üzemi és használati víz elleni szigetelések. Épületfizika. Lapostetők. Lapostetők hő-, és páratechnikai kérdései. Egyhéjú melegtetők. Kéthéjú hidegtetők. Fedélhéjazatok. Nyílászáró szerkezetek. Ajtók, ablakok.

Building materials I.  – Építőanyagok I.

Chemical physical and mechanical properties, of cement, gypsum, and lime mortar involves the specific areas of building stones and aggregates, inorganic binding materials, hydraulic and non-hydraulic, fresh and hydrated concrete. The process of concrete manufacturing. The transportation of the concrete, concrete placing and compaction. The, corrosion protection in case of reinforcement and tensioned concrete structures. The circumstances, which are influenced on the concrete compressive strength. In situ and laboratory tests of the concrete, especially emphasis the difference between non-crushing, and without destruction analysis.

Betonok és habarcsok kötőanyagai, építési mész, gipsz (CaSO4) és cement. Betonok adalékanyagai. Friss beton. A betonok összetételének meghatározása. Betontechnológia. A beton készítésének munkamenete, betonkeverés, szállítás, bedolgozás, tömörítés utókezelés és védelem. Betonok vegyi adalékszerei. A megszilárdult beton minősítése, jelölése. A megszilárdult betonok fizikai-, szilárdságtani-, és alakváltozási jellemzői. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Betonok és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme. A beton tulajdonságát befolyásoló tényezők. Különleges betonok és betontechnológiák. Üzemi előregyártási technológiák.

Building materials II.  – Építőanyagok II.

The building plastics, organics binding materials, resins. Bitumens for waterproofing. Heat and sound isolation materials. Asphalts, ceramics, glasses, building metals, and aluminum. The construction of building wood, physical and chemical, attributes of the timber constructions. Mortars, other heat and sound isolation products. Windows, and doors, roof covering materials. Modern concrete technologies, like translucent concrete constructions, rehabilitation of concrete structures.

Hő-és hangszigetelő anyagok és termékek. Bitumenek. Acél, betonacélok és alumínium. Építőfa fajták, a fa szerkezetei felépítése, fizikai és mechanikai tulajdonságai. Fahibák és faanyagvédelem. Építési kerámiák. Üveg, festék és ragasztó anyagok. Műanyagok. Építési kőanyagok. Habarcsok. Padló-, fal- és födémburkolatok. Nyílászáró szerkezetek, tetőfedő anyagok, betonipari termékek. Korszerű betontechnológiák, üvegbeton, betonvédelem és rehabilitáció.

Building technology – Építéstechnológia

The emphasis of the course is on the practical methods of traditional and mechanized building implementation process. The specialities of the building industry. The acceptance of working space. Preparation works, demolition works. Isolations. The machineries of the concrete technology like, mixer, compressor, concrete guniting. Groundworks/ earthworks machineries. The design process of vertical masonry constructions. Excavation works. The types of shuttering, and scaffolds. Foundations. The part and types of the cranes and other hoisting machines. Like tower crane, sable jib crane, fixed and, mobile cranes crawler cranes, telescopic cranes etc. Steel assemblies/installations. Traditional roof truss and execution.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a hagyományos építési folyamatok gépesítési és technológiai ismereteit. Az építőipar sajátosságai, az építéstechnológia és a kapcsolódó tudományterületek kapcsolatai. Az építési terület átvétele, előkészítő munkák, bontások. Építőmesteri szerkezetek építési folyamatai: földmunkák, munkatér-határolások, alapozási munkák. Az építőipari gépgazdálkodás feladatai, földmunkagépek, anyagelőkészítő munkák gépesítése. Szigetelések. Függőleges falazott teherhordó szerkezetek építése. Betontechnológia gépesítése, eszközei. Hagyományos állványok és zsaluzatok készítése. Daruk (emelőbikák, autódaruk, mobildaruk, toronydaruk, különleges daruk). Betonacél- szerelések, betonozási munkák végrehajtása. Hagyományos fedélszerkezetek építése.