Mikrocement – microcement

December 3, 2011

A normál őrlésű cementek akár 100-um átmérőjű legnagyobb szemcseméretet is tartalmazhatnak. Szemeloszlási görbéjük „lefutása” eltér az úgynevezett mikro cementekétől, melyet a különleges őrlési eljárás és összetételnek köszönhetően finomabb szemcsék alkotják. A szemcseátmérőt szitákon vizsgálják és osztályozzák, a szerint, hogy a szemcsék hány %-a hullott át a rostán.

A mikrocement precízen hozzáadott mennyiségű vízzel keverve injektálható habarcsot alkot, mely a hagyományos portland cement szuszpenzióknál előnyösebb injektáló képességgel rendelkezik, magasabb korrózióvédelmet nyújt a betonacélok számára. A kis szemcseméretből fakadó nagy fajlagos felületet (magas Blain szám), gyors hidratációt (cementes kötést) eredményez. A kis cement szemcsék hajlamosak az összetapadáshoz ezt megelőzendő folyósító adalékszer hozzáadása javasolt a mikro cement szuszpenziókhoz. A nagyfokú penetrációs képessége és a gyors kötésideje lévén a mikrocement zagy alkalmazható talajerősítéshez, repedezett, üreges szerkezetek, boltozatok, alaplemez alatti, sziklák, kőzetek injektálásokhoz továbbá használható vízzárás fokozására illetve statikai megerősítésre. Amennyiben mikrocementtel dolgozunk, feltétlenül használjunk maszkot, védőfelszerelés nélkül az apró szemcséket belélegezve, fennáll a tüdő károsodásának kockázata.

.

A szükséges gépsor a cement szuszpenzióhoz: nagy teljesítményű keverő, alacsony fordulatú keverőtartály valamint injektáló gép vagy pumpa. (Bátaapáti, 2010)

 

The english version is under construction.

Advertisements

Production of cement consumes a lot of energy. The hot kilns are the largest moving industrial machines in the world. On the last decades the cement production became more energy efficient inside the improved countries. Most of the factories used high technological machines, during the clinker process, and try to recycle as much heat as possible, use as pure fuel as possible, with the shortest residence times in the furnace. The report go through the recent possibility of alternative fuel inside the cement industry which may lead more clean and sustainable cement factory, present several recent examples.

A cement gyártása rengeteg energiát emészt fel. A forró cementégető kemencék, a világ legnagyobb mozgó gépei. Az elmúlt évtizedekben a cement gyártás folyamata jelentősen energia hatékonyabbá vált a világ fejlett országaiban. A legtöbb gyár, magas technológia színvonalon gépesített, a klinker készítés során, annyi energiát próbálnak újrahasznosítani amennyi csak lehetséges, valamint törekednek arra, hogy a termék lehető legkevesebb időt, töltsön a kemencékben. A tanulmányom vizsgálja, valamint bemutat pár modern és ígéretes kezdeményezést, a jövőbeni alternatív üzemanyagok a cement iparon belüli alkalmazására, mely végső soron tisztább, fenntarthatóbb cementgyártást eredményez.

Related sources:

Cement Kiln Recycling Coalition

Philip A Alsop, PhD – Cement Plant Operations Handbook

 

Report under: Oficemen
Finished in 2009 August

This assessment provides an overview of carbon capture technologies. Chemical solvents and the less extent physical absorbents are widely used in small-scale carbon capture applications, but may have difficulties processing, large volumes of CO2 which is usually requirement in the cement industry. Alternative techniques are under consideration such as adsorbents, membranes, and chemisorbents. Current technologies require several times more energy than the theoretical energy requirement to separate CO2 from fossil fuel conversion effluent. This low efficiency and associated high cost suggests significant opportunities for fundamental research to improve current technologies or develop entirely new approaches.

Foglalkoztató: Oficemen
Befejezve: 2009. Augusztus

A tanulmány egy átfogó képet ad a szén-dioxid leválasztás és tárolás technológiájáról. Kémia oldószerek és fizikai szűrők. Széles körben használt, szén-dioxidot leválasztó berendezések többsége kis mennyiségű CO2 esetén jól működik, ám pl.:a cementipar a nagy CO2 kibocsátó ágazatok közé tartozik itt már problémák adódnak a leválasztással kapcsolatban. Alternatív leválasztási lehetőségek, membránok, szűrők, kémiai oldószerek. A mai szén-dioxid leválasztás és tároláshoz kapcsolódó technológiáknak többszörös az energiafelhasználásuk, mint amennyi elméletileg indokolt lenne. Az alacsony hatásfok és a magas költségek miatt a kutatók előtt nagy lehetőségek állnak a technológia fejlesztésére, teljesen más megközelítések kidolgozása is napirenden van.

.

Related Sources:

Carbon Capture & Storage

subjects H- tantárgyak H

September 24, 2009

High-technology building materials I.  – Korszerű építőanyagok

Concrete industrial products, reinforcement concrete elements. Improve the properties of the concrete with Additional Cementitious materials. Concrete rehabilitation. Load bearing, masonry blocks, roofing elements, slabs, lintels. Installed, floors, wall panels, suspended ceiling, partition walls, roof. Building in the attic area. Materials for sound and heat isolation; plastic foams, heat isolation concrete, and mortars. Water isolation building materials, post wall drying. Roof covering building products, clay and concrete based tiles. Structural slate tiles. Shingle-roofs, plate-roofs. Special concretes, anti-freezing, water isolated, heat isolated, radiation shielded, wear resistance concretes. Cutting-edge concrete technologies, fibre concrete, concrete gun, underwater concrete works.

Betonipari termékek, vasbeton termékek, beton adalékszerek, beton rehabilitáció és javító anyagok. Teherhordó szerkezetfalazó elemek, födémek és áthidalók, vázszerkezetek. Szerelt szerkezetszerelt padlók, szerelt falburkolatok, álmennyezetek, szerelt válaszfalak, tetőtér beépítés. Hő- és hangszigetelő anyagok: műanyag habok, hőszigetelő betonok és habarcsok. Vízszigetelő anyagok: utólagos falszárítás. Tetőfedő anyagok: agyag- és beton cserepek, szálcement és pala, zsindelyfedés, lemezfedés. Különleges betonok: fagyálló, vízzáró, hőálló, hőszigetelő, sugárvédő, kopásálló, műbetonok. Különleges betontechnológiák: szálerősített beton, torkrét beton, víz alatti betonozás, tömegbetonozás.

Beton autóút

M0 Beton felszerkezetű autóút -Törökbálint, Anna-hegyi pihenő – 2012

Highway and railway engineering I.  – Útépítés

The definition of transportation. Hungarian road network and classification. The dynamics of road vehicles, road resistance, types of pull forces. Design rules for horizontal, and vertical aligment, curves, transition curves, curves harmonization. The range of vision for stopping and overtaking. Road traffic issues. Parking, super elevation ramps. The possible road materials, base layers of the roads. The analysis of asphalt pavements. The production and installation of asphalt pavements. The manufacture of concrete. Concrete pavements.

Közlekedés fogalma, ágazatai. A magyar úthálózat és osztályozása. Gépjárműre ható erők. Útburkolat csúszásellenállása. Megállási látótávolság, előzési távolság.  Forgalmi alapismeretek. Utak vízszintes és magassági vonalvezetése, nyomozás, nyomjelzés. Közúti csomópontok. Útmenti létesítmények. Parkolás. Környezetvédelem és úttervezés. Földmű és útpályaszerkezet. Az útépítés anyagai. Burkolatalapok. Aszfaltanyagok és vizsgálatuk. Aszfaltanyagok gyártása és beépítése.

Highway and railway engineering II.  – Vasútépítés

The students have to achieve a level which allow them to design railway line, railway station, and able to do site management tasks. The aim of the course lead the students into the knowledge of transportation dynamics. The elements of the railway line. The configuration of the rail, the base layers of the railway, fastening systems, rail joints. Specialized railways. The load bearing capacity of the railway. Long rail lines. Ballastless rail lines, continuous welded tracks. Crossing and turn outs.

A vasútépítési ismereteket a hallgatóknak olyan szinten kell elsajátítaniuk, hogy képesek legyenek vasútvonal, állomások tervezésére, építésének irányítására. A tantárgy keretén belül ismertetésre kerülnek a közlekedésdinamikai ismeretek. A vasútpálya szerkezeti elemei. Sín, aljak, sínleerősítők, ágyazat. Különleges felépítmény. Vasúti vágány teherbírása. Hosszúsínes és hézagnélküli vágányok. Kitérők és átszelések. Az államvasutak legfontosabb kitérői. Vágánykapcsolások. Állomások, pályaudvarok. Különleges vasutak. Vasútvonalak tervezése. Vízszintes és magassági vonalvezetés. Kézi és gépi vágányfektetés.

History of architecture Építészettörténet

The interaction of the building and the surroundings. The architecture like creativity, dependence, and self-determination. The building as construction. The great ancient cultures Romans, Hellas, Mesopotamia, Egypt, Aegean Sea. Architecture and the appearance of architecture on the settlement’s level. Background and meaning of early Christian architecture. Shapes and architectural treasures in a Medieval and in a Modern cities. Roads and spatial formations.

A természet és a művi környezet viszonya, fejlődésének áttekintése. Az építészet mindt öntörvényű folyamat,
függőség és önállóság. Tömeg – és térformák. Az épületelemek funkciója, technikája és esztétikája. Az építmény, mint szerkezet. A korai nagy kultúrák – Mezopotámia, Egyiptom, Égei tengeri, Hellász, Róma – építészet és településtörténete. A korakeresztény világ szellemi háttere és az erre épülő építészeti jelentésfogalom. A középkor és az újkor építészeti formakincse, városalakítások, térképzések, utak – és térutak.

Hydraulics – Hidraulika

The main goal of this course to lead the students into the basis of physical characteristics of the freshwater. Principles of water supply network, sewerage systems, dimensioning water engineering structures. Water balance equations and application of these equations. Bernoulli’s law and practical uses. Types of liquid movements, principles of short and long branching water pipes, and measurements of it. The Reynolds number.

A kurzus célja, hogy a szakon végzett hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a hidraulikában és ezáltal képesek legyenek a vízellátó, ill. csatornahálózatok, valamint az ehhez kapcsolódó műtárgyak méretezésére. A tantárgy keretén belül víz fizikai tulajdonságai, a hidrosztatikai alapegyenletei és alkalmazása, nyomásábrák szerkesztése, áramlástani alapfogalmak, a Bernoulli egyenlet és alkalmazása témák kerülnek ismertetésre. A rövid és hosszú elágazó csővezeték méretezése. A Reynolds szám mérése és meghatározása

Hydrology Hidrológia

The purpose of the course to understand the movement, rainfall distribution, and hydrologic cycle. Surface hydrology. Water resources, and water supply. Surface freshwater flow and transport. Rainfall maximum diagrams, and measurements. River runoff determinations. Quality of natural waters. Water constructions.

A kurzus célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a hidrológiában és ezáltal képesek legyenek a csapadékvíz-csatorna hálózatok, valamint az ehhez kapcsolódó műtárgyak méretezésére A tantárgy keretén belül Föld vízháztartása, vízkészletek jellemzése, csapadékeloszlás, csapadékmaximum függvény és az összegyülekező ill. lefolyó vízhozam meghatározása. A természetes vizek minősége témák kerülnek ismertetésre.

B

Basic studies of Settlements – Település ismeretek

The characteristic of settlements. Subjective and objective view of the settlement. The diversity of settlements. Alone or together? The interrelation between settlements. The most essential functions of the settlements. The residents of the settlements, the citizens and the population of the settlements. Structure of the settlements. The traffic network and other line shaped objects inside the town. Organization areas, centre of the city.

A települések tartalmi, szerkezeti sajátosságai. Szubjektív és objektív településképek. A települések sokfélesége, típusai. Egyedül vagy együtt, a települések egymásrautaltsága. A legfontosabb települési funkciók. A települések életben tartói, polgáraik, népességük. Mit érdemes tudnunk a települések szerkezetéről. Vonalas elemek a település szerkezetében, közlekedési területek. Intézményterületek, a város központjai.

Bridge engineering – Hídépítés

Margit híd

Margit híd – Margareth bridge

The history of the bridge design from the ancient to our days. The most important Hungarian Bridge designers, and their achievements. Construction materials, wood, stone, steel, concrete, and combinations. Fixed and moveable bridge. Multifunctional bridges, public service bridges, bicycle bridges, highway bridges, railway bridges. Technology of bridge design.

A hídépítés története az őskortól napjainkig. A magyar hídépítés nagyjai és eredményei. A hídtervezés, építés, használat és karbantartás előírásai. Szerkezeti anyagok: fa, kő, acél, beton és ezek kombinációi. Hidak kialakítása a rendeltetésnek megfelelően: állandó és mozgatható hidak. Többcélú hidak, különböző közmű átvezetések. Gyalogos, kerékpáros, közúti, vasúti forgalmat, ritkábban hajócsatornát, vízvezetéket átvezető hidak. Funkciójukban ill. anyagukban kombinált hidak. Hidak funkcionális kapcsolata a rávezető utakkal és vasutakkal. Folyón, öblön átvezető hidak esetében a hajózhatóság biztosítása. Különböző szerkezeti rendszerek. Hídépítési technológiák.

Building construction – Szervezés

 

Site mobilization plan. The task of the project manager. The types of the constructional investments. Permits for the constructional investments. Organization schedules. Rights and obligations of the project manager.

A hálók továbbfejlesztése, az MPM háló lényege, elemei. A hálók számítógépes feldolgozása. A folyamatos termelésszervezési mód lényege, alkalmazási feltétele a sorrendprogramozás. Térbeli organizáció lényege, szerepe, tényezői. Organizációs tervek rendszere, fajtái, tartalmuk. Az építési munkahely irányítása, az építésvezető jogai, kötelességei. Az építéshelyi műszaki adminisztráció. Műszaki ellenőrzés és tervezői művezetés szerepe a kivitelezésben. Beruházás folyamatai, fajtái. A területmegszerzés módja. Telekalakítás fogalma, fajtái. A beruházás megvalósítása során beszerzendő engedélyek.

Building constructions I. – Épületszerkezettan I.

The engineering aspects of choice of slab constructions. Arches. Standard types of old arched slabs. Beam slabs. Slabs with beams. Planked and panel slabs. The alternatives of wooden roof  constructions, reinforcement concrete roofs, and steel roofs. Monolithic and prefabricated, slabs, spatial bracing halls. Floor design. Special floors. Stair design, from different building materials,

Az épület és az építési tevékenység. Épületszerkezetek. Az épületszer-kezetekkel szemben támasztott lövetelmények. Elemekből épített falak. Kőfalak, téglafalak. Válaszfalak. Nyílásáthidalások. Téglaboltövek. Acélgerendás nyílásáthidalások. Monolit és előregyártott vasbeton áthidalók. Födémszerkezetek. Fafödémek. Acélgerendás födémek. Monolit vb. födémek. Előregyártott vb. födémek. Koszorú megoldások. Padlószerkezetek. Lép-csőszerkezetek. Monolit vb. lemezlépcső. Kő-, műkő lebegőlépcsők. Belső lépcsők. Előlépcsők, tereplépcsők. Ácskötések. Fedélidomok. Fedélszerkezetek. Hagyományos fa fedélszer-kezetek, korszerű tetőszerkezetek. Héjalások. Kémények, szellőzők.

Drawings:

Épület alaprajz – Layout of a Building

Födém – Slab

Kő & Téglaboltöv – Stone & Brickarch

Lépcsőterv – Stairs Design

Rajzgyakorlat 1. – Drawing practice 1.

Rajzgyakorlat 2. – Drawing practice 2.

Téglakötések – Brick Bonds

Building constructions II. – Épületszerkezettan II.

Foundation. The soil and the building connections. Technical possibilities, to the transfer of the loads. Type of flat foundations. Type of deep foundations. Water isolations. Space divider wall constructions. Doors and gates. Thermal bridge-free windows.

Alapozás. Az altalaj és a felépítmény, a teherátadás műszaki megoldása. Síkalapozások. Mélyalapozások. Talajjal érintkező épületszerkezetek víz elleni szigetelése. Vízhatlan és vízzáró szigetelések. Vízszintes fal és padlószigetelés. Teknőszigetelés. Talajvíznyomás elleni szigetelés. Üzemi és használati víz elleni szigetelések. Épületfizika. Lapostetők. Lapostetők hő-, és páratechnikai kérdései. Egyhéjú melegtetők. Kéthéjú hidegtetők. Fedélhéjazatok. Nyílászáró szerkezetek. Ajtók, ablakok.

Building materials I.  – Építőanyagok I.

Chemical physical and mechanical properties, of cement, gypsum, and lime mortar involves the specific areas of building stones and aggregates, inorganic binding materials, hydraulic and non-hydraulic, fresh and hydrated concrete. The process of concrete manufacturing. The transportation of the concrete, concrete placing and compaction. The, corrosion protection in case of reinforcement and tensioned concrete structures. The circumstances, which are influenced on the concrete compressive strength. In situ and laboratory tests of the concrete, especially emphasis the difference between non-crushing, and without destruction analysis.

Betonok és habarcsok kötőanyagai, építési mész, gipsz (CaSO4) és cement. Betonok adalékanyagai. Friss beton. A betonok összetételének meghatározása. Betontechnológia. A beton készítésének munkamenete, betonkeverés, szállítás, bedolgozás, tömörítés utókezelés és védelem. Betonok vegyi adalékszerei. A megszilárdult beton minősítése, jelölése. A megszilárdult betonok fizikai-, szilárdságtani-, és alakváltozási jellemzői. Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok. Betonok és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme. A beton tulajdonságát befolyásoló tényezők. Különleges betonok és betontechnológiák. Üzemi előregyártási technológiák.

Building materials II.  – Építőanyagok II.

The building plastics, organics binding materials, resins. Bitumens for waterproofing. Heat and sound isolation materials. Asphalts, ceramics, glasses, building metals, and aluminum. The construction of building wood, physical and chemical, attributes of the timber constructions. Mortars, other heat and sound isolation products. Windows, and doors, roof covering materials. Modern concrete technologies, like translucent concrete constructions, rehabilitation of concrete structures.

Hő-és hangszigetelő anyagok és termékek. Bitumenek. Acél, betonacélok és alumínium. Építőfa fajták, a fa szerkezetei felépítése, fizikai és mechanikai tulajdonságai. Fahibák és faanyagvédelem. Építési kerámiák. Üveg, festék és ragasztó anyagok. Műanyagok. Építési kőanyagok. Habarcsok. Padló-, fal- és födémburkolatok. Nyílászáró szerkezetek, tetőfedő anyagok, betonipari termékek. Korszerű betontechnológiák, üvegbeton, betonvédelem és rehabilitáció.

Building technology – Építéstechnológia

The emphasis of the course is on the practical methods of traditional and mechanized building implementation process. The specialities of the building industry. The acceptance of working space. Preparation works, demolition works. Isolations. The machineries of the concrete technology like, mixer, compressor, concrete guniting. Groundworks/ earthworks machineries. The design process of vertical masonry constructions. Excavation works. The types of shuttering, and scaffolds. Foundations. The part and types of the cranes and other hoisting machines. Like tower crane, sable jib crane, fixed and, mobile cranes crawler cranes, telescopic cranes etc. Steel assemblies/installations. Traditional roof truss and execution.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a hagyományos építési folyamatok gépesítési és technológiai ismereteit. Az építőipar sajátosságai, az építéstechnológia és a kapcsolódó tudományterületek kapcsolatai. Az építési terület átvétele, előkészítő munkák, bontások. Építőmesteri szerkezetek építési folyamatai: földmunkák, munkatér-határolások, alapozási munkák. Az építőipari gépgazdálkodás feladatai, földmunkagépek, anyagelőkészítő munkák gépesítése. Szigetelések. Függőleges falazott teherhordó szerkezetek építése. Betontechnológia gépesítése, eszközei. Hagyományos állványok és zsaluzatok készítése. Daruk (emelőbikák, autódaruk, mobildaruk, toronydaruk, különleges daruk). Betonacél- szerelések, betonozási munkák végrehajtása. Hagyományos fedélszerkezetek építése.