Halastavak – Lake

April 30, 2010

CAD design – Számítógéppel segített, halastó tervezés

Date / Dátum: 2007

Cross sections – Keresztszelvények

Halastó kereszt szelvények

A keresztszelvények torzított méretarányban készültek a vertikális méretek ábrázolása 1:100-ban, a horizontális méretek 1:500-ban rajzoltam, az alaprajzon 10m-enkénti eltolással. A keresztszelvények értelmezését mintakeresztszelvény segíti.

Fishpond, layout – Halastó, alaprajz

Advertisements

Tervező cég  Sz. Bt. keretein belül – Enginnering company: Sz Bt.

Modernization of a Hungarian village drainage

Belterületi, kistelepülést kiszolgáló csapadékelvezetés tervezése, szerkesztése

Date/Dátum: 2009. szeptember – 2009. november

Meder keresztszelvények - Cross Sections

Cross sections – Keresztszelvények

Flow control with under-layer of gravel and sand with closing ribbed concrete slab. Slope of the drainage systems. Inclination of existing pavements, and roads. Signing of the estate boundaries. Calculation of the volume of soil-cutting. The depth of the stormwater drainage ditches with the minimum depth of 0.6m. Angel of slope 1:1, the corona of the drainage bed minimum 2,5m. Scale of the cross section 1:100 and the sample is 1:50.

Szabályozott meder kialakítása, homokos kavics ágyazaton nyugvó nyíltszelvényű, bordázott, mederburkoló betonelemmel. Energiatörő fogak. Rézsűhajlások a meglévő járda, útpálya, valamint ezek esési viszonyai. Telekhatár jelölések. Szelvényenkénti bevágási területek számítása. A vízelvezető árkok kialakítása, legalább 60 cm mélységben, melyből 1:1 es rézsűhajlással számolva 2,5 m mederszélesség a koronaszinten. 1: 100 valamint mintakeresztszelvény 1:50 méretarányban.

Csapadékelvezető rendszer részletes helyszínrajza - Detailed layout

Detailed layout – Részletes helyszínrajz

Existing water engineering constructions. Shifts in the streams. Terrestrial height position points on the houses. Cadastral number, house number, further surveying basic positioning points, pavements, existing network of trenches, network of streams, lot boundaries, roadways. Design of the draining ditches. Figure out the slope conditions due to floods protection reasons. Modernization of existing and inappropriate draining ditches. Increase the river bed at least each 2,5m wide. Apply the modification from the cross section.  Scale 1:500

Tartalmazza a meglévő műtárgyakat, úgymint, aknákat, épületeken megjelölt magassági alappontokat, helyrajzi számokat, házszámokat, helyszínen megjelölt geodéziai alappontokat, járdákat, meglévő árokrendszert, patakmedret, telekhatárokat, útpályákat. A digitalizálás a meglévő kataszteri tervek alapján készült. A belterületet védő övárok-rendszer, tervezése. Vízvédelmi szempontból szükséges, esési viszonyok kialakítása. A meglévő árokrendszer korszerűsítése, a hiányos és nem megfelelő szakaszok korszerűsítése, legalább 2,5 m meder korona szélesség kialakítása. A keresztszelvényből adódó korrekciók iterációs tervezése, a 1: 500 as méretarányban.

Árok Hossz-szelvény - Ditches longitudinal profile

Longitudinal sections – Hossz-szelvények

A helyszíni felmérés során az átereszekről fenékesésről kimutatás készült, ezek valamint a műholdfelvételek alapján, a hossz szelvénynél párhuzamosan műtárgy kimutatást vezettem, mely gyorsított a hossz-szelvény manuális rajzolásán. A meglévő műtárgy geometriai méretei milyen beavatkozást igényel (beavatkozást nem igényel, tisztítás, átépítés). Avagy új építésű műtárgy készül. Mindkét rézsűél jelölése. Meglévő és tervezett fenékszint tervezése, kotrás minimális fenékesés figyelembe vételével. Árkok patak, betorkollások. 1:100 vertikális és 1: 500 horizontális torzított méretarányban.

Átnézeti Helyszínrajz - Outline map

Outline layout map – Átnézeti helyszínrajz

Based on the Detailed layout map. Scale: 1:2 000

A részletes helyszínrajz főbb paraméterei alapján. 1: 2 000 as méretarányban

Water areas quantifications – Vízgyűjtőterületek lehatárolása

Contour lines map. During the water areas quantifications we take into an account the topography conditions. Scale: 1:10 000

Szintvonalas térképet alapján, domborzati viszonyok figyelembe vételével készült a vízgyűjtő területek számítása. 1: 10 000-es méretarányban.

.

Masonry Hotel

May 4, 2009

Hotel