Lánchíd u. közműkiváltás

Lánchíd u. – közműkiváltás keresztmetszet (FŐMTERV Zrt.) Az épület metszete a KÖZTI tervei alapján

várkert Bazár Szárazárok színpaddal 2014 - Készítette: Nagy Dániel

Szárazárok színpaddal – Készítette: Nagy Dániel

Neoreneszánsz kert - 2014

Neoreneszánsz kert – készítette: Nagy Katalin

Advertisements

Mikrocement – microcement

December 3, 2011

A normál őrlésű cementek akár 100-um átmérőjű legnagyobb szemcseméretet is tartalmazhatnak. Szemeloszlási görbéjük „lefutása” eltér az úgynevezett mikro cementekétől, melyet a különleges őrlési eljárás és összetételnek köszönhetően finomabb szemcsék alkotják. A szemcseátmérőt szitákon vizsgálják és osztályozzák, a szerint, hogy a szemcsék hány %-a hullott át a rostán.

A mikrocement precízen hozzáadott mennyiségű vízzel keverve injektálható habarcsot alkot, mely a hagyományos portland cement szuszpenzióknál előnyösebb injektáló képességgel rendelkezik, magasabb korrózióvédelmet nyújt a betonacélok számára. A kis szemcseméretből fakadó nagy fajlagos felületet (magas Blain szám), gyors hidratációt (cementes kötést) eredményez. A kis cement szemcsék hajlamosak az összetapadáshoz ezt megelőzendő folyósító adalékszer hozzáadása javasolt a mikro cement szuszpenziókhoz. A nagyfokú penetrációs képessége és a gyors kötésideje lévén a mikrocement zagy alkalmazható talajerősítéshez, repedezett, üreges szerkezetek, boltozatok, alaplemez alatti, sziklák, kőzetek injektálásokhoz továbbá használható vízzárás fokozására illetve statikai megerősítésre. Amennyiben mikrocementtel dolgozunk, feltétlenül használjunk maszkot, védőfelszerelés nélkül az apró szemcséket belélegezve, fennáll a tüdő károsodásának kockázata.

.

A szükséges gépsor a cement szuszpenzióhoz: nagy teljesítményű keverő, alacsony fordulatú keverőtartály valamint injektáló gép vagy pumpa. (Bátaapáti, 2010)

 

The english version is under construction.

Concrete waterproofing methods

February 18, 2011

Concrete consturction joints waterproofing. – Beton munkahézagok vízszigetelése.

Date /dátum: 2011.

Rascor Injektion channel

Injektion channel – Injektálható csatorna (Rascor)

After the concrete pouring and hardening, the channel should injekt under pressure, with swellable acrilyic gel.

A szerkezeti beton öntése és szilárdulása után, vízszivárgás esetén, a csatorna vízre duzzadó akril géllel injektálható.

Rascotech Crack inducer - Rascor szabadalmazott repedésképző

Crack inducer – Repedésképző elem (Rascor)

Beyond the waterproofing in a particular cases with the crack inducer. It’s able to save time of concreteing and decrease the amount of reinforcement steel.

Bizonyos vb. szerkezetek esetén a munkahézagok vízszigetelésén túl, a repedésképző elem segítségével, gyorsabb betonozási ütemezés, valamint kevesebb felhasznált betonacél mennyiség is elérhető.

Hydrophilic strip – Fugaszalag (Rascor)

Adcos Purinject

The photo made by – A fotót készítette:  Basahidi P.

PU foam – Poliuretán hab (Adcos)

 

Subjects – VIA UC

May 25, 2010

Subjects list with abstract VIA UC (2008-2009)

According to Course catalog

Airport Design – Repülőtér tervezés

Basic GIS 1 – Alapfokú Tériformatikai rendszerek I.

Definition of Geographic Information System (GIS). The Land Information System evolution into GIS. Underground cable registrations in the late 1980 in Denmark, with GIS, Applications of GIS. Hardware and software conditions for using GIS like MapInfo, ArchView, and Geomedia. Type of maps and other data. Basic elements of digital vector and  raster maps. Metadata, – data about data. Danish Area Information. Various map projections in Denmark and their method cylinder, cone, and plane projection. Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate system. System 34/45; Longitude/latitude system UTM/EUREF89, Kp2000. Mathematics model of the earth surface, geoide, ellipsoid. Technical maps, produced for planning and administration. Layers of the maps, roads, paths, elevation contours, streams, outline of a house. Change the orders of the layers. Save, open maps create new maps and databases. Updating, calculations and graphic viewing. Registering raster maps.

A térinformatikai rendszerek meghatározása. A földhivatali térképek, fejlődése térinformatikai rendszerekké. Földalatti kábelek térinformatikai jegyzéke az 1980-as évek végén, Dániában. Térinformatika felhasználása, hardver és szoftver igényei, MapInfo, ArchView és Geomedia programok. A digitális térképek valamint adatbázisok fajtái. Vektor grafikus és raszteres térképek. Meta-adat, azaz adat az adatról. Dán állami földnyilvántartás. Dániában használt különböző vetületi leképezések. Henger, tölcséres és sík leképezések módszertana. Földrajzi helymeghatározás UTM hálós koordináta rendszer, pozíció meghatározás hosszúsági és szélességi körök alapján. A földfelszín geometriai modelljei, geoid, ellipszoid.  Műszaki térképek, tervezéshez és nyilvántartáshoz. A térképek rétegei, utak, magassági rétegvonalak, patakok, épületek körvonalai. Réteg sorrendek cseréje. Fájl műveletek, új térkép, adatbázisok készítése, meglévő térképek megnyitása. Raszteres térképek jelölése, feldolgozása.

Basic GIS 2 – Alapfokú Tériformatikai rendszerek II.

The lessons are based on the learnt in GIS I.. Geocoding, allocate geographical reference to a geographical object, so the object becomes an unambiguous part of a geographical set of data. Presentation of data on maps, the graphic design of the map (cartography) include and exclude layers in GIS program, communicate with graphics symbols. Thematic maps and thematic mapping, hatching several of recorded data values. Public registers before and during the computer age, on property and reserved areas in Denmark. Route Finders. Well-known addresses, as geographic keys. Translate data-files, read data from Excel spreadsheet; ASCII files, AutoCad dwg files; DBF files to Mapinfo. SQL queries, geographical analysis.  Creating circular buffer zones, creating distance zones, calculations of objects in a given buffer zones. Different methods to select object. Combine and divide object. Divide object into polyline. Useful Applications for GIS software, universal translator, scale bar, coordinate extractor.  The Global Positioning System, which is a navigation system based on radio waves from satellites in orbit around the Earth. Final task where we need to design an individual GIS-solution within an issue, where it is relevant to use GIS.

Building renovation – Épület felújítás

We had to hand in a semester team workshop about a flat renovation in Aarhus.  Each dwelling we have to establish a plan about new bathrooms and a kitchen. On the ground floor the large apartment had to convert to an Office. The proposal contains a description of the necessary improvement works, such as protection against fire, thermal insulation works, soil pipes, sewer system, water installations, ventilation and electrical installation.

A kurzus keretein belül  egy arhusi társasház átalakításról készítettünk féléves tervet. Minden lakóegységhez új fürdőszoba és konyha épül. A földszinti helyiségben a méretes lakóblokkból irodát alakítottunk ki. Az felújításhoz tartozó ajánlatunknak tartalmaznia kell a rekonstrukcióhoz, szükséges fejlesztéseket, úgy mint tűzvédelmi, hőszigetelési, szellőztetési leírásokat. Fel kell vázolni a szennyvízcsatorna, ivóvízcsatorna, és elektromos hálózat kialakítását is.

Digital Media Tools – Weblapszerkesztés

The semester program based on Jonathan Lazar, Web Usability workbook. At first we lead into the general term about the Web environment, and the types of the web pages. The definition of the participatory web design furthermore pro-contra. The mission of the site and the categorization of users population. Information gathering techniques, with online/offline survey, interview, and tracking. Monitoring representative target groups. Analysis of the target groups computer environment, ensure the site accessibility. Conceptual design of the web page. Title & purpose, of the site. Navigation, color scheme and architecture. Page design, downloaded contents, PDF, animations, resolution, background, grids, fonts. Physical design, method of coding page, with plan text editor, and the introduction of web development applications, server emulation, CSS, and CGI scripts, frame & table based coding. Usability testing. Implementation of the Site. Marketing of the site with guessing URL, given URL, Linking URL, Search engine indexing. Maintaining, and redesign.

English Language (Intermediate & Advanced) – Angol nyelv

In a small group we made a Presentation about our country’s culture, history, geography, sport life, and gastronomy, and show to other classmate from different nationality. We made a questionnaire fill with Danish people about the best & worst things in Denmark, who are the three most  popular people in Denmark right now, what do the Danes like to do in their spare time, and other questions about traditions, lifestyle, and customs.

Kis nemzetközi csoportokban előadásokat készítettünk saját országunk, kultúrájáról, történelméről, földrajzáról, sport életéről, és konyhaművészetéről, melyet az osztály többi tagja meghallgatott. Egy kérdőívet készítettünk melyet helyiekkel töltöttünk ki, kitértünk a legjobb és a legrosszabb dolgokról melyek Dániához kapcsolhatók. Megkérdeztük ki az az a három személyiség aki a legnépszerűbb Dániában. Megismertük mit csinálnak a Dánok a szabad idejükben, milyen hagyományokkal, szokásokkal rendelkeznek, és milyen életmódot választanak.

Global Structural Analysis – Épületek Statikája

The aim of the course the student obtains knowledge of lead-down of actions through buildings. The stable building, equilibrium with all external forces. Supportion types, pinned, roller support, fixed support, 3 pin-joint frame, three jints frame, fixed frame. Wooden joints, cross-lap joint, mortise and tenon joint. Stiff connection. Functions of the elements, slab, beam, shear wall, column. Bases of the Eurocode, limit states, serviceability limit states, ultimate limit state. Design situations. Load combinations. Consequence classes. Free body diagrams. The effect of friction. Staticaly determined and undertemined constructions. The static statical system of a structure we exercise the understanding of static system and their behavior in relation to global stability to vertical and horizontal actions. Usually when we examine how to works an engineer design we need to decide whether should be dismiss or rework. Elastic distribution of actions.

Tervező cég  Sz. Bt. keretein belül – Enginnering company: Sz Bt.

Modernization of a Hungarian village drainage

Belterületi, kistelepülést kiszolgáló csapadékelvezetés tervezése, szerkesztése

Date/Dátum: 2009. szeptember – 2009. november

Meder keresztszelvények - Cross Sections

Cross sections – Keresztszelvények

Flow control with under-layer of gravel and sand with closing ribbed concrete slab. Slope of the drainage systems. Inclination of existing pavements, and roads. Signing of the estate boundaries. Calculation of the volume of soil-cutting. The depth of the stormwater drainage ditches with the minimum depth of 0.6m. Angel of slope 1:1, the corona of the drainage bed minimum 2,5m. Scale of the cross section 1:100 and the sample is 1:50.

Szabályozott meder kialakítása, homokos kavics ágyazaton nyugvó nyíltszelvényű, bordázott, mederburkoló betonelemmel. Energiatörő fogak. Rézsűhajlások a meglévő járda, útpálya, valamint ezek esési viszonyai. Telekhatár jelölések. Szelvényenkénti bevágási területek számítása. A vízelvezető árkok kialakítása, legalább 60 cm mélységben, melyből 1:1 es rézsűhajlással számolva 2,5 m mederszélesség a koronaszinten. 1: 100 valamint mintakeresztszelvény 1:50 méretarányban.

Csapadékelvezető rendszer részletes helyszínrajza - Detailed layout

Detailed layout – Részletes helyszínrajz

Existing water engineering constructions. Shifts in the streams. Terrestrial height position points on the houses. Cadastral number, house number, further surveying basic positioning points, pavements, existing network of trenches, network of streams, lot boundaries, roadways. Design of the draining ditches. Figure out the slope conditions due to floods protection reasons. Modernization of existing and inappropriate draining ditches. Increase the river bed at least each 2,5m wide. Apply the modification from the cross section.  Scale 1:500

Tartalmazza a meglévő műtárgyakat, úgymint, aknákat, épületeken megjelölt magassági alappontokat, helyrajzi számokat, házszámokat, helyszínen megjelölt geodéziai alappontokat, járdákat, meglévő árokrendszert, patakmedret, telekhatárokat, útpályákat. A digitalizálás a meglévő kataszteri tervek alapján készült. A belterületet védő övárok-rendszer, tervezése. Vízvédelmi szempontból szükséges, esési viszonyok kialakítása. A meglévő árokrendszer korszerűsítése, a hiányos és nem megfelelő szakaszok korszerűsítése, legalább 2,5 m meder korona szélesség kialakítása. A keresztszelvényből adódó korrekciók iterációs tervezése, a 1: 500 as méretarányban.

Árok Hossz-szelvény - Ditches longitudinal profile

Longitudinal sections – Hossz-szelvények

A helyszíni felmérés során az átereszekről fenékesésről kimutatás készült, ezek valamint a műholdfelvételek alapján, a hossz szelvénynél párhuzamosan műtárgy kimutatást vezettem, mely gyorsított a hossz-szelvény manuális rajzolásán. A meglévő műtárgy geometriai méretei milyen beavatkozást igényel (beavatkozást nem igényel, tisztítás, átépítés). Avagy új építésű műtárgy készül. Mindkét rézsűél jelölése. Meglévő és tervezett fenékszint tervezése, kotrás minimális fenékesés figyelembe vételével. Árkok patak, betorkollások. 1:100 vertikális és 1: 500 horizontális torzított méretarányban.

Átnézeti Helyszínrajz - Outline map

Outline layout map – Átnézeti helyszínrajz

Based on the Detailed layout map. Scale: 1:2 000

A részletes helyszínrajz főbb paraméterei alapján. 1: 2 000 as méretarányban

Water areas quantifications – Vízgyűjtőterületek lehatárolása

Contour lines map. During the water areas quantifications we take into an account the topography conditions. Scale: 1:10 000

Szintvonalas térképet alapján, domborzati viszonyok figyelembe vételével készült a vízgyűjtő területek számítása. 1: 10 000-es méretarányban.

.

Zalaegerszegi deltavágány Zala hídja

Railway bridge in Zalaegerszeg over Zala

intézmény: PTE-PMMK, 2006
oldalszám: 10

Rövid Leírás

Szlovén-magyar vasúti kapcsolat megnyílásával együtt gyorsabbá kellett tenni az új és meglévő szakaszokon a forgalmat. A vasúti folyosó beruházás része egy új zalaegerszegi vasútállomást elkerülő deltavágány is. Ezen a szakaszon került megépítésre a 131 méter hosszú, acél keresztgerendás, fúrt cölöpökre épített Zala híd. A kivitelezés költsége meghaladta a 2 milliárd forintot. A vonalvezetést úgy tervezték és kivitelezték, hogy 100 kilométer/órás sebességgel közlekedhessenek a hídpályán a szerelvények.

A tartalomból

Általános felépítés (alépítmény, felszerkezet)
A híd terhelése
Az Edilon Corkelast technológia
Acél korrózióvédelem, kétkomponensű festékkel
Az acélszerkezet hegesztése
Zala megye legnagyobb vasúti hídjai

Felhasznált irodalom

Részletek a 2004. évi Zala megyei hídmérnöki konferencia anyagából.
Benczúr Gyula, és Kaposi Attila – Sínleerősítések fejlődése, Új generációs megoldások.
Bocz Péter (diplomamunka) –   Sínleerősítések

Medved Gábor – Történetek a világ hídjairól TERC kiadó Budapest 2001
Weboldalak: Strabag, Normálnyomtáv kft., Zalai Hírlap, Zalamedia


Institution / Intézmény: PTE-PMMK
Date of Visit / Dátum: 2006

Aszfaltozás - Finisher

Aszfaltozás - Finisherel

Aszfalozás - Finisher

Aszfalozás - finisherel