Mikrocement – microcement

December 3, 2011

A normál őrlésű cementek akár 100-um átmérőjű legnagyobb szemcseméretet is tartalmazhatnak. Szemeloszlási görbéjük „lefutása” eltér az úgynevezett mikro cementekétől, melyet a különleges őrlési eljárás és összetételnek köszönhetően finomabb szemcsék alkotják. A szemcseátmérőt szitákon vizsgálják és osztályozzák, a szerint, hogy a szemcsék hány %-a hullott át a rostán.

A mikrocement precízen hozzáadott mennyiségű vízzel keverve injektálható habarcsot alkot, mely a hagyományos portland cement szuszpenzióknál előnyösebb injektáló képességgel rendelkezik, magasabb korrózióvédelmet nyújt a betonacélok számára. A kis szemcseméretből fakadó nagy fajlagos felületet (magas Blain szám), gyors hidratációt (cementes kötést) eredményez. A kis cement szemcsék hajlamosak az összetapadáshoz ezt megelőzendő folyósító adalékszer hozzáadása javasolt a mikro cement szuszpenziókhoz. A nagyfokú penetrációs képessége és a gyors kötésideje lévén a mikrocement zagy alkalmazható talajerősítéshez, repedezett, üreges szerkezetek, boltozatok, alaplemez alatti, sziklák, kőzetek injektálásokhoz továbbá használható vízzárás fokozására illetve statikai megerősítésre. Amennyiben mikrocementtel dolgozunk, feltétlenül használjunk maszkot, védőfelszerelés nélkül az apró szemcséket belélegezve, fennáll a tüdő károsodásának kockázata.

.

A szükséges gépsor a cement szuszpenzióhoz: nagy teljesítményű keverő, alacsony fordulatú keverőtartály valamint injektáló gép vagy pumpa. (Bátaapáti, 2010)

 

The english version is under construction.

Advertisements

Abstract

The chancing climate through the historical ages. Continental drifts. Natural, processes, like the numbers of phytoplanktons and the volcanic activity and explosivity. Increased CO2 emission. Anthropogenic greenhouse gases, methane, ozone, dinitrogen oxids, chlorofluorocarbons. Strategic directives of Hungarian CO2 emission. The global moisture is increasing due to the avarage temperature warming, altough the local precipitation, within the Carpahtin Basin is decreasing. The rising of extreme storms, and short daily peak precipitations. The effect of particulate matter (PM) to the Rain fall clouds. The yearly precipitation trends within the Pannonian Basin and redistributions of it. Predictions for more wet winters, with less snow, earlier meltings, and rapid floods, usually in the higher parallel of latitude. In the lower parallel of latitude expected less water and aridity, for example lake Aral and Kaspi sea. Due to the water supply difficulties, undesirable Hygenic problems could appeared. Meningitis, malaria, salmonella, cholera. Hungarian floods and inland waters around the millennium. Protections against the flood. River bed correction. Change the banch of the cultivation. Flooding reservoirs. Forest around the rivers. Major conferences about Environment & Development Bergen 1990, Rio De Janeiro 1992, Kioto 1997, Johannesburg 2002.

2006, Pécs

Rezümé

Éghajlatváltozások a földtörténeti korszakokban, kontinensek vándorlása, fitoplanktonok egyedszáma, vulkánosság mértéke. Megnövekedett szén-dioxid kibocsátás. Metán, dinitrogén-oxid (N2O), ózon, halogénezett szénhidrogének, mint üvegházhatású gázok. Magyarországra vonatkozó, szén-dioxid (C2O) irányelvek és előírások. A csapadékmennyiség globálisan növekedőben van a nagyobb párolgás miatt, ám a Kárpát medencében csökkenés figyelhető meg. A napi extrém csapadékok száma növekvő tendenciát mutat. A szálló szilárd halmazállapotú szennyezőanyagok hatása a csapadékfelhők kialakulására. Prognózisok a csapadék éven belüli átrendeződésére, téli csapadéktöbblet, kevesebb hóval, korábban jelentkező hóolvadás, várható hirtelen árhullámok, különösen a magasabb szélességi körökön. Alacsonyabb szélességi körökön mélyebben fekvő területeken, nagymértékű vízmennyiség fogyás mely már napjainkban is tapasztalható. pl.: Aral tó és Kaszpi tenger. A vízkészletek biztosításának nehézségei miatt, felléphetnek nem kívánt egészségügyi problémák is. Veszélyt jelent az agyhártyagyulladás, malária, szalmonella, kolera elszaporodása. Ezredfordulós árvizek, belvizek a Kárpát medencében. Árvízvédelem, meder levezető-képesség javítása, művelési ágak váltása a mezőgazdaságban, síkvidéki árvíztározók létrehozása, védőerdők létrehozása. Extrém események fórumai, környezetvédelmi konferenciák, Bergen 1990, Rio de Janeiro 1992, Kiotó 1997. Johannesburg 2002.

Pécs, 2006

Zalaegerszegi deltavágány Zala hídja

Railway bridge in Zalaegerszeg over Zala

intézmény: PTE-PMMK, 2006
oldalszám: 10

Rövid Leírás

Szlovén-magyar vasúti kapcsolat megnyílásával együtt gyorsabbá kellett tenni az új és meglévő szakaszokon a forgalmat. A vasúti folyosó beruházás része egy új zalaegerszegi vasútállomást elkerülő deltavágány is. Ezen a szakaszon került megépítésre a 131 méter hosszú, acél keresztgerendás, fúrt cölöpökre épített Zala híd. A kivitelezés költsége meghaladta a 2 milliárd forintot. A vonalvezetést úgy tervezték és kivitelezték, hogy 100 kilométer/órás sebességgel közlekedhessenek a hídpályán a szerelvények.

A tartalomból

Általános felépítés (alépítmény, felszerkezet)
A híd terhelése
Az Edilon Corkelast technológia
Acél korrózióvédelem, kétkomponensű festékkel
Az acélszerkezet hegesztése
Zala megye legnagyobb vasúti hídjai

Felhasznált irodalom

Részletek a 2004. évi Zala megyei hídmérnöki konferencia anyagából.
Benczúr Gyula, és Kaposi Attila – Sínleerősítések fejlődése, Új generációs megoldások.
Bocz Péter (diplomamunka) –   Sínleerősítések

Medved Gábor – Történetek a világ hídjairól TERC kiadó Budapest 2001
Weboldalak: Strabag, Normálnyomtáv kft., Zalai Hírlap, Zalamedia


Production of cement consumes a lot of energy. The hot kilns are the largest moving industrial machines in the world. On the last decades the cement production became more energy efficient inside the improved countries. Most of the factories used high technological machines, during the clinker process, and try to recycle as much heat as possible, use as pure fuel as possible, with the shortest residence times in the furnace. The report go through the recent possibility of alternative fuel inside the cement industry which may lead more clean and sustainable cement factory, present several recent examples.

A cement gyártása rengeteg energiát emészt fel. A forró cementégető kemencék, a világ legnagyobb mozgó gépei. Az elmúlt évtizedekben a cement gyártás folyamata jelentősen energia hatékonyabbá vált a világ fejlett országaiban. A legtöbb gyár, magas technológia színvonalon gépesített, a klinker készítés során, annyi energiát próbálnak újrahasznosítani amennyi csak lehetséges, valamint törekednek arra, hogy a termék lehető legkevesebb időt, töltsön a kemencékben. A tanulmányom vizsgálja, valamint bemutat pár modern és ígéretes kezdeményezést, a jövőbeni alternatív üzemanyagok a cement iparon belüli alkalmazására, mely végső soron tisztább, fenntarthatóbb cementgyártást eredményez.

Related sources:

Cement Kiln Recycling Coalition

Philip A Alsop, PhD – Cement Plant Operations Handbook

 

Labelling of the roads

November 18, 2009

Date of the report / Dátum: 2009 Summer / Nyár

Madrid

The consumption of energy in the transport sector will become more and more important and it has effect on CO2 emissions which will follow the same trend. At the moment, land transport represents the 28% of total CO2 emissions and 75% of them come from road transport. The project consists of writing down a technical document for roads that will carry out a detailed analysis of energy consumption throughout the Life Cycle of the roads: extraction of natural resources, construction process, service life, maintenance, deconstruction, etc. Life Cycle Analysis of a product, process and technology is a method to identify, describe and estimate the potential impacts on environment of each phase of the life cycle of a product.

A közlekedés energia felhasználása napjaik egyre égetőbb problémája. A földfelszíni forgalom a világ Szén-dioxid kibocsátás 28%-ért felel. A közúti közlekedés ennek 75% teszi ki. A projekt tartalma annak meghatározása, hogy milyen technológiai kritériumnak kell megfelelni, egy környezet-hatékony útpályának. A kritériumok meghatározásakor életciklus elemzést kell készíteni a közút egészére. A közvetlen károsanyag kibocsátáson túl figyelembe kell venni, a nyersanyagok bányászata, szállítása, kivitelezés, útfenntartás, bontás során keletkező károsanyag kibocsátást is. Az életciklus elemzés egy módszer arra, hogy felismerjük és felbecsüljük a lehetséges környezeti hatásokat.

Related Sources

Eco labelling

Report under: Oficemen
Finished in 2009 August

This assessment provides an overview of carbon capture technologies. Chemical solvents and the less extent physical absorbents are widely used in small-scale carbon capture applications, but may have difficulties processing, large volumes of CO2 which is usually requirement in the cement industry. Alternative techniques are under consideration such as adsorbents, membranes, and chemisorbents. Current technologies require several times more energy than the theoretical energy requirement to separate CO2 from fossil fuel conversion effluent. This low efficiency and associated high cost suggests significant opportunities for fundamental research to improve current technologies or develop entirely new approaches.

Foglalkoztató: Oficemen
Befejezve: 2009. Augusztus

A tanulmány egy átfogó képet ad a szén-dioxid leválasztás és tárolás technológiájáról. Kémia oldószerek és fizikai szűrők. Széles körben használt, szén-dioxidot leválasztó berendezések többsége kis mennyiségű CO2 esetén jól működik, ám pl.:a cementipar a nagy CO2 kibocsátó ágazatok közé tartozik itt már problémák adódnak a leválasztással kapcsolatban. Alternatív leválasztási lehetőségek, membránok, szűrők, kémiai oldószerek. A mai szén-dioxid leválasztás és tároláshoz kapcsolódó technológiáknak többszörös az energiafelhasználásuk, mint amennyi elméletileg indokolt lenne. Az alacsony hatásfok és a magas költségek miatt a kutatók előtt nagy lehetőségek állnak a technológia fejlesztésére, teljesen más megközelítések kidolgozása is napirenden van.

.

Related Sources:

Carbon Capture & Storage

Abstrct of the report

Under: OFICEMEN
Finished report: 2009 July

Longer and heavier good vehicles also called Mega trucks usually abbreviated by LHVs are in use, or being considered for use, in a number of countries both within the EU and elsewhere. They offer potential to reduce vehicle movements and congestion, the costs of goods transport and the impact of road freight on the environment, however must be consider disadvantages on other transport modes such as rail and water, impact on traffic, and infrastructure, road safety toward other road users.

Related sources:

No Megatrucks

A tanulmány rövid kivonata

Szervezet: Oficemen
Befejezés dátuma: 2009. július

Az eddigieknél hosszabb és nehezebb teherautók más néven túlméretes kamionok megjelenésére számíthatunk a közeljövőben, mind az EU autópályáin, mind azon kívül. Ezen gépjárművek, lehetőséget nyújtanak arra hogy csökkentsék a forgalmi dugókat, a szállítmányozás költségeit, és mérsékeljék a fosszilis üzemanyag kibocsátást. Másrészt figyelembe kell vennünk a nem kívánt hatásokat is, úgy mint a vasúti és tengeri szállítmányozás esetleges háttérbe szorulását, az autópálya alépítményével kapcsolatos nagyobb elvárások, a közlekedés további szereplőjére gyakorolt negatív hatását is.

Felhasznált információk

Tehervonatnyira nőnek a kamionok – (2007. augusztus, MTI)