76 vagy 75?

August 12, 2015

A Modern Városok Program keretében felvetődött a 76.-os számú főút Zalaegerszeg és az M7-es autópálya közötti szakaszának gyorsforgalmi úttá való fejlesztése, mely azóta a Magyar Közlönyben is megjelent, forrás: zalaegerszeg.hu.

Környezeti, domborzati szempontok miatt a Zalaegerszeg – Sármellék közti szakasz fejlesztésére az 75-ös Bak, Pölöske, Pacsa, Zalaapáti útvonal lenne előnyösebb. Ez a megoldás szerepel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településfejlesztési koncepció, Város Külső megközelítésének javítása fejezetében is. A 2 km-el rövidebb nemrég felújított, megerősített, forrás: zaol.hu 76.-os Nagykapornakon, Zalacsányon keresztül vezető, völgyek harántolta, út drága létesítmények viadukt, alagutak megvalósításával lenne környezetbe illeszthető, megvalósítható forrás: wikipedia. A 75-ös út melletti érvként kiemelném, hogy az M9-es úttól függetlenül Lenti, Horvátország irányába is továbbfejleszthető, ezzel a városi kapcsolaton túl regionális, határon túlnyúló kapcsolatot létesíthetne.

75-os-ut-domborzati-hossz-szelvenye

75-ös útvonal – átl. meredekség: 1.6 %

A 76-os út mellett Zalacsány határában

A 76-os út mellett Zalacsány határában forrás: panoramio.com

76-os-ut-domborzati-hossz-szelvenye

76-os útvonal – átl. meredekség: 2.9 %

Ötletes-vegyes megoldásként érdemes bemutatna a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által közölt 5C-jelű fejlesztési elképzelést. E szerint Zalaegerszeget Nyugat felé haladva kétszer kétsávos 76-os úton Kisbucsa közelében érnénk el az M9-est, melyet Pacsánál hagynánk el, innen M75-ös autóúton, haladnánk Zalaapátig, végül az M76-os autóúton érnénk el az M7-est. A megoldás előnye, hogy az M9-es felé tereli a forgalmat.

zeg-uthalozat-fejlesztese-kkk-1000_700

Advertisements

Road construction – Útépítés

Company name / Cég neve : GEOX-BAU
Date / Dátum: 2007

CAT gumikerekes kotró Excavator – Gumikerekes forgókotró földmunkagép

TerménytárolóOld building and the service road in progress – Régi épület és a szervízút készülőben

Institution / Intézmény: PTE-PMMK
Date of Visit / Dátum: 2006

Aszfaltozás - Finisher

Aszfaltozás - Finisherel

Aszfalozás - Finisher

Aszfalozás - finisherel

Labelling of the roads

November 18, 2009

Date of the report / Dátum: 2009 Summer / Nyár

Madrid

The consumption of energy in the transport sector will become more and more important and it has effect on CO2 emissions which will follow the same trend. At the moment, land transport represents the 28% of total CO2 emissions and 75% of them come from road transport. The project consists of writing down a technical document for roads that will carry out a detailed analysis of energy consumption throughout the Life Cycle of the roads: extraction of natural resources, construction process, service life, maintenance, deconstruction, etc. Life Cycle Analysis of a product, process and technology is a method to identify, describe and estimate the potential impacts on environment of each phase of the life cycle of a product.

A közlekedés energia felhasználása napjaik egyre égetőbb problémája. A földfelszíni forgalom a világ Szén-dioxid kibocsátás 28%-ért felel. A közúti közlekedés ennek 75% teszi ki. A projekt tartalma annak meghatározása, hogy milyen technológiai kritériumnak kell megfelelni, egy környezet-hatékony útpályának. A kritériumok meghatározásakor életciklus elemzést kell készíteni a közút egészére. A közvetlen károsanyag kibocsátáson túl figyelembe kell venni, a nyersanyagok bányászata, szállítása, kivitelezés, útfenntartás, bontás során keletkező károsanyag kibocsátást is. Az életciklus elemzés egy módszer arra, hogy felismerjük és felbecsüljük a lehetséges környezeti hatásokat.

Related Sources

Eco labelling

Abstrct of the report

Under: OFICEMEN
Finished report: 2009 July

Longer and heavier good vehicles also called Mega trucks usually abbreviated by LHVs are in use, or being considered for use, in a number of countries both within the EU and elsewhere. They offer potential to reduce vehicle movements and congestion, the costs of goods transport and the impact of road freight on the environment, however must be consider disadvantages on other transport modes such as rail and water, impact on traffic, and infrastructure, road safety toward other road users.

Related sources:

No Megatrucks

A tanulmány rövid kivonata

Szervezet: Oficemen
Befejezés dátuma: 2009. július

Az eddigieknél hosszabb és nehezebb teherautók más néven túlméretes kamionok megjelenésére számíthatunk a közeljövőben, mind az EU autópályáin, mind azon kívül. Ezen gépjárművek, lehetőséget nyújtanak arra hogy csökkentsék a forgalmi dugókat, a szállítmányozás költségeit, és mérsékeljék a fosszilis üzemanyag kibocsátást. Másrészt figyelembe kell vennünk a nem kívánt hatásokat is, úgy mint a vasúti és tengeri szállítmányozás esetleges háttérbe szorulását, az autópálya alépítményével kapcsolatos nagyobb elvárások, a közlekedés további szereplőjére gyakorolt negatív hatását is.

Felhasznált információk

Tehervonatnyira nőnek a kamionok – (2007. augusztus, MTI)

subjects H- tantárgyak H

September 24, 2009

High-technology building materials I.  – Korszerű építőanyagok

Concrete industrial products, reinforcement concrete elements. Improve the properties of the concrete with Additional Cementitious materials. Concrete rehabilitation. Load bearing, masonry blocks, roofing elements, slabs, lintels. Installed, floors, wall panels, suspended ceiling, partition walls, roof. Building in the attic area. Materials for sound and heat isolation; plastic foams, heat isolation concrete, and mortars. Water isolation building materials, post wall drying. Roof covering building products, clay and concrete based tiles. Structural slate tiles. Shingle-roofs, plate-roofs. Special concretes, anti-freezing, water isolated, heat isolated, radiation shielded, wear resistance concretes. Cutting-edge concrete technologies, fibre concrete, concrete gun, underwater concrete works.

Betonipari termékek, vasbeton termékek, beton adalékszerek, beton rehabilitáció és javító anyagok. Teherhordó szerkezetfalazó elemek, födémek és áthidalók, vázszerkezetek. Szerelt szerkezetszerelt padlók, szerelt falburkolatok, álmennyezetek, szerelt válaszfalak, tetőtér beépítés. Hő- és hangszigetelő anyagok: műanyag habok, hőszigetelő betonok és habarcsok. Vízszigetelő anyagok: utólagos falszárítás. Tetőfedő anyagok: agyag- és beton cserepek, szálcement és pala, zsindelyfedés, lemezfedés. Különleges betonok: fagyálló, vízzáró, hőálló, hőszigetelő, sugárvédő, kopásálló, műbetonok. Különleges betontechnológiák: szálerősített beton, torkrét beton, víz alatti betonozás, tömegbetonozás.

Beton autóút

M0 Beton felszerkezetű autóút -Törökbálint, Anna-hegyi pihenő – 2012

Highway and railway engineering I.  – Útépítés

The definition of transportation. Hungarian road network and classification. The dynamics of road vehicles, road resistance, types of pull forces. Design rules for horizontal, and vertical aligment, curves, transition curves, curves harmonization. The range of vision for stopping and overtaking. Road traffic issues. Parking, super elevation ramps. The possible road materials, base layers of the roads. The analysis of asphalt pavements. The production and installation of asphalt pavements. The manufacture of concrete. Concrete pavements.

Közlekedés fogalma, ágazatai. A magyar úthálózat és osztályozása. Gépjárműre ható erők. Útburkolat csúszásellenállása. Megállási látótávolság, előzési távolság.  Forgalmi alapismeretek. Utak vízszintes és magassági vonalvezetése, nyomozás, nyomjelzés. Közúti csomópontok. Útmenti létesítmények. Parkolás. Környezetvédelem és úttervezés. Földmű és útpályaszerkezet. Az útépítés anyagai. Burkolatalapok. Aszfaltanyagok és vizsgálatuk. Aszfaltanyagok gyártása és beépítése.

Highway and railway engineering II.  – Vasútépítés

The students have to achieve a level which allow them to design railway line, railway station, and able to do site management tasks. The aim of the course lead the students into the knowledge of transportation dynamics. The elements of the railway line. The configuration of the rail, the base layers of the railway, fastening systems, rail joints. Specialized railways. The load bearing capacity of the railway. Long rail lines. Ballastless rail lines, continuous welded tracks. Crossing and turn outs.

A vasútépítési ismereteket a hallgatóknak olyan szinten kell elsajátítaniuk, hogy képesek legyenek vasútvonal, állomások tervezésére, építésének irányítására. A tantárgy keretén belül ismertetésre kerülnek a közlekedésdinamikai ismeretek. A vasútpálya szerkezeti elemei. Sín, aljak, sínleerősítők, ágyazat. Különleges felépítmény. Vasúti vágány teherbírása. Hosszúsínes és hézagnélküli vágányok. Kitérők és átszelések. Az államvasutak legfontosabb kitérői. Vágánykapcsolások. Állomások, pályaudvarok. Különleges vasutak. Vasútvonalak tervezése. Vízszintes és magassági vonalvezetés. Kézi és gépi vágányfektetés.

History of architecture Építészettörténet

The interaction of the building and the surroundings. The architecture like creativity, dependence, and self-determination. The building as construction. The great ancient cultures Romans, Hellas, Mesopotamia, Egypt, Aegean Sea. Architecture and the appearance of architecture on the settlement’s level. Background and meaning of early Christian architecture. Shapes and architectural treasures in a Medieval and in a Modern cities. Roads and spatial formations.

A természet és a művi környezet viszonya, fejlődésének áttekintése. Az építészet mindt öntörvényű folyamat,
függőség és önállóság. Tömeg – és térformák. Az épületelemek funkciója, technikája és esztétikája. Az építmény, mint szerkezet. A korai nagy kultúrák – Mezopotámia, Egyiptom, Égei tengeri, Hellász, Róma – építészet és településtörténete. A korakeresztény világ szellemi háttere és az erre épülő építészeti jelentésfogalom. A középkor és az újkor építészeti formakincse, városalakítások, térképzések, utak – és térutak.

Hydraulics – Hidraulika

The main goal of this course to lead the students into the basis of physical characteristics of the freshwater. Principles of water supply network, sewerage systems, dimensioning water engineering structures. Water balance equations and application of these equations. Bernoulli’s law and practical uses. Types of liquid movements, principles of short and long branching water pipes, and measurements of it. The Reynolds number.

A kurzus célja, hogy a szakon végzett hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a hidraulikában és ezáltal képesek legyenek a vízellátó, ill. csatornahálózatok, valamint az ehhez kapcsolódó műtárgyak méretezésére. A tantárgy keretén belül víz fizikai tulajdonságai, a hidrosztatikai alapegyenletei és alkalmazása, nyomásábrák szerkesztése, áramlástani alapfogalmak, a Bernoulli egyenlet és alkalmazása témák kerülnek ismertetésre. A rövid és hosszú elágazó csővezeték méretezése. A Reynolds szám mérése és meghatározása

Hydrology Hidrológia

The purpose of the course to understand the movement, rainfall distribution, and hydrologic cycle. Surface hydrology. Water resources, and water supply. Surface freshwater flow and transport. Rainfall maximum diagrams, and measurements. River runoff determinations. Quality of natural waters. Water constructions.

A kurzus célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a hidrológiában és ezáltal képesek legyenek a csapadékvíz-csatorna hálózatok, valamint az ehhez kapcsolódó műtárgyak méretezésére A tantárgy keretén belül Föld vízháztartása, vízkészletek jellemzése, csapadékeloszlás, csapadékmaximum függvény és az összegyülekező ill. lefolyó vízhozam meghatározása. A természetes vizek minősége témák kerülnek ismertetésre.