subjects G – tantárgyak G

September 24, 2009

Geographic information system – Térinformatika

The characteristic of Geographic information systems. Functions of geographic information systems. Generation of geographic information system database. Data structures in GIS. GIS in the practice. Configuration of Geographic information systems, and technological background.

A térinformációs rendszerek jellemzői szerepük, fogalmuk. Adatbázis létrehozása. Adatnyerési eljárások és adatforrások. Térinformációs rendszerek technológiai háttere, adatszerkezetei. Térinformációs rendszerek megvalósítási kérdései. Térinformatika a gyakorlatban.

Geology and petrography – Geotechnika és kőzettan

Structure and materials of the Earth. Rock classification. Processes and their effects on the Earth crust. History of the earth. Overview of the geology of Hungary. Properties of the soil components, sol structure and composition. Soil classification. The lithosphere of the Earth. Soil freezing, seeping problems, volume change due to the water moving.

A Geotehnika tantárgy magába foglalja a Mérnökgeológia, Talajmechanika, Földművek és Alapozások c. tantárgyakat.  A tantárgy első féléves oktatásának célja, hogy a hallgatók a mérnökgeológia keretében megismerjék a Föld szerkezeti felépítését, a litoszféra anyagait, a felszínalakító erőket és a talajok keletkezési körülményeit. Ismerkedjenek meg az építőanyagok feltárásának lehetőségeivel, az anyagvizsgálatok céljaival.

Advertisements