subjects T – tantárgyak T

September 27, 2009

Technical chemistry – Műszaki kémia

Introduction of principles of chemistry, general literacy of chemistry, ensuring the student to a better understanding and provide material for the later special subjects.

Bevezető kémiai alapismeretek átadása. Az általános természettudományi műveltség megszerzése, valamint a későbbi szaktantárgyak megértése, szakszerűbb elsajátítása érdekében.

Theory of structures – Tartók statikája

Concepts and methods of the solution. Force, flexibility method, for single and multiple indeterminate structures. Bent structures, trussed girders, continuously supported structures. Statics of arches, and closed frames. Sigma point theorem. Displacement method for single and multiple indeterminate structures. Cross method, and application in fix and in deflected frames. The definition of girder support.

Maximális igénybevételi ábrák. Erőmódszer alkalmazása egyszeresen és többszörösen határozatlan szerkezeteken. Hajlított és rácsos szerkezetek, többtámaszú tartók. Ívek és zárt keretek, szigma-ponti módszer. Elmozdulások számítása. Erő hatásábrák meghatározása. Elmozdulás-módszer alkalmazása többszörösen határozatlan szerkezeteken (keretek, többtámaszú tartón). Cross-féle eljárás alkalmazása fix és kilengő kereteken. Tartórács alapfogalmak.

Timber buildings – Magasépítési faszerkezetek

The course will help students to get principle theories and practices method relevant to the wooden structures. The timber design, measurements, calculation approach and samples.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a faanyagból készülő épületszerkezetek, szerkezeti elemek tervezésére vonatkozólag. Faanyagból készülő épületek, szerkezeti elemek méretezésének alapjai, számítási módszerek, gyakorlati példák bemutatása.

Timber structures – Faszerkezetek

Providing principal knowledge about timber construction products, show practical design methods. The wood as building material, main characteristic of the timber, analysis compare other frequently used building materials. Brief calculations, present through examples.

A hallgatónak alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket kell elsajátítania a faanyagból készülő épületszerkezetek, szerkezeti elemek tervezésére vonatkozóan. A fa, mint építőanyag általános jellemzése, tulajdonságainak elemzése, összehasonlítása más az építőiparban használt anyagokkal. Alapvető számítási módszerek ismertetése, gyakorlati példákon való bemutatása.

Advertisements