Abstract

The chancing climate through the historical ages. Continental drifts. Natural, processes, like the numbers of phytoplanktons and the volcanic activity and explosivity. Increased CO2 emission. Anthropogenic greenhouse gases, methane, ozone, dinitrogen oxids, chlorofluorocarbons. Strategic directives of Hungarian CO2 emission. The global moisture is increasing due to the avarage temperature warming, altough the local precipitation, within the Carpahtin Basin is decreasing. The rising of extreme storms, and short daily peak precipitations. The effect of particulate matter (PM) to the Rain fall clouds. The yearly precipitation trends within the Pannonian Basin and redistributions of it. Predictions for more wet winters, with less snow, earlier meltings, and rapid floods, usually in the higher parallel of latitude. In the lower parallel of latitude expected less water and aridity, for example lake Aral and Kaspi sea. Due to the water supply difficulties, undesirable Hygenic problems could appeared. Meningitis, malaria, salmonella, cholera. Hungarian floods and inland waters around the millennium. Protections against the flood. River bed correction. Change the banch of the cultivation. Flooding reservoirs. Forest around the rivers. Major conferences about Environment & Development Bergen 1990, Rio De Janeiro 1992, Kioto 1997, Johannesburg 2002.

2006, Pécs

Rezümé

Éghajlatváltozások a földtörténeti korszakokban, kontinensek vándorlása, fitoplanktonok egyedszáma, vulkánosság mértéke. Megnövekedett szén-dioxid kibocsátás. Metán, dinitrogén-oxid (N2O), ózon, halogénezett szénhidrogének, mint üvegházhatású gázok. Magyarországra vonatkozó, szén-dioxid (C2O) irányelvek és előírások. A csapadékmennyiség globálisan növekedőben van a nagyobb párolgás miatt, ám a Kárpát medencében csökkenés figyelhető meg. A napi extrém csapadékok száma növekvő tendenciát mutat. A szálló szilárd halmazállapotú szennyezőanyagok hatása a csapadékfelhők kialakulására. Prognózisok a csapadék éven belüli átrendeződésére, téli csapadéktöbblet, kevesebb hóval, korábban jelentkező hóolvadás, várható hirtelen árhullámok, különösen a magasabb szélességi körökön. Alacsonyabb szélességi körökön mélyebben fekvő területeken, nagymértékű vízmennyiség fogyás mely már napjainkban is tapasztalható. pl.: Aral tó és Kaszpi tenger. A vízkészletek biztosításának nehézségei miatt, felléphetnek nem kívánt egészségügyi problémák is. Veszélyt jelent az agyhártyagyulladás, malária, szalmonella, kolera elszaporodása. Ezredfordulós árvizek, belvizek a Kárpát medencében. Árvízvédelem, meder levezető-képesség javítása, művelési ágak váltása a mezőgazdaságban, síkvidéki árvíztározók létrehozása, védőerdők létrehozása. Extrém események fórumai, környezetvédelmi konferenciák, Bergen 1990, Rio de Janeiro 1992, Kiotó 1997. Johannesburg 2002.

Pécs, 2006

Advertisements

Halastavak – Lake

April 30, 2010

CAD design – Számítógéppel segített, halastó tervezés

Date / Dátum: 2007

Cross sections – Keresztszelvények

Halastó kereszt szelvények

A keresztszelvények torzított méretarányban készültek a vertikális méretek ábrázolása 1:100-ban, a horizontális méretek 1:500-ban rajzoltam, az alaprajzon 10m-enkénti eltolással. A keresztszelvények értelmezését mintakeresztszelvény segíti.

Fishpond, layout – Halastó, alaprajz

Tervező cég  Sz. Bt. keretein belül – Enginnering company: Sz Bt.

Modernization of a Hungarian village drainage

Belterületi, kistelepülést kiszolgáló csapadékelvezetés tervezése, szerkesztése

Date/Dátum: 2009. szeptember – 2009. november

Meder keresztszelvények - Cross Sections

Cross sections – Keresztszelvények

Flow control with under-layer of gravel and sand with closing ribbed concrete slab. Slope of the drainage systems. Inclination of existing pavements, and roads. Signing of the estate boundaries. Calculation of the volume of soil-cutting. The depth of the stormwater drainage ditches with the minimum depth of 0.6m. Angel of slope 1:1, the corona of the drainage bed minimum 2,5m. Scale of the cross section 1:100 and the sample is 1:50.

Szabályozott meder kialakítása, homokos kavics ágyazaton nyugvó nyíltszelvényű, bordázott, mederburkoló betonelemmel. Energiatörő fogak. Rézsűhajlások a meglévő járda, útpálya, valamint ezek esési viszonyai. Telekhatár jelölések. Szelvényenkénti bevágási területek számítása. A vízelvezető árkok kialakítása, legalább 60 cm mélységben, melyből 1:1 es rézsűhajlással számolva 2,5 m mederszélesség a koronaszinten. 1: 100 valamint mintakeresztszelvény 1:50 méretarányban.

Csapadékelvezető rendszer részletes helyszínrajza - Detailed layout

Detailed layout – Részletes helyszínrajz

Existing water engineering constructions. Shifts in the streams. Terrestrial height position points on the houses. Cadastral number, house number, further surveying basic positioning points, pavements, existing network of trenches, network of streams, lot boundaries, roadways. Design of the draining ditches. Figure out the slope conditions due to floods protection reasons. Modernization of existing and inappropriate draining ditches. Increase the river bed at least each 2,5m wide. Apply the modification from the cross section.  Scale 1:500

Tartalmazza a meglévő műtárgyakat, úgymint, aknákat, épületeken megjelölt magassági alappontokat, helyrajzi számokat, házszámokat, helyszínen megjelölt geodéziai alappontokat, járdákat, meglévő árokrendszert, patakmedret, telekhatárokat, útpályákat. A digitalizálás a meglévő kataszteri tervek alapján készült. A belterületet védő övárok-rendszer, tervezése. Vízvédelmi szempontból szükséges, esési viszonyok kialakítása. A meglévő árokrendszer korszerűsítése, a hiányos és nem megfelelő szakaszok korszerűsítése, legalább 2,5 m meder korona szélesség kialakítása. A keresztszelvényből adódó korrekciók iterációs tervezése, a 1: 500 as méretarányban.

Árok Hossz-szelvény - Ditches longitudinal profile

Longitudinal sections – Hossz-szelvények

A helyszíni felmérés során az átereszekről fenékesésről kimutatás készült, ezek valamint a műholdfelvételek alapján, a hossz szelvénynél párhuzamosan műtárgy kimutatást vezettem, mely gyorsított a hossz-szelvény manuális rajzolásán. A meglévő műtárgy geometriai méretei milyen beavatkozást igényel (beavatkozást nem igényel, tisztítás, átépítés). Avagy új építésű műtárgy készül. Mindkét rézsűél jelölése. Meglévő és tervezett fenékszint tervezése, kotrás minimális fenékesés figyelembe vételével. Árkok patak, betorkollások. 1:100 vertikális és 1: 500 horizontális torzított méretarányban.

Átnézeti Helyszínrajz - Outline map

Outline layout map – Átnézeti helyszínrajz

Based on the Detailed layout map. Scale: 1:2 000

A részletes helyszínrajz főbb paraméterei alapján. 1: 2 000 as méretarányban

Water areas quantifications – Vízgyűjtőterületek lehatárolása

Contour lines map. During the water areas quantifications we take into an account the topography conditions. Scale: 1:10 000

Szintvonalas térképet alapján, domborzati viszonyok figyelembe vételével készült a vízgyűjtő területek számítása. 1: 10 000-es méretarányban.

.

Institution / Intézmény: PTE-PMMK
Date of the visit / A látogatás dátuma: 2004

Velocity measurement

Velocity measurement - Sebességmérés

 

The Raab bridge

The Raab bridge - A Rába Híd

subjects W – tantárgyak W

September 27, 2009

Zártszelvény az Ürömi körforgalom alatt - kifolyási alvízi oldal

Zártszelvény a Pilisborosjenői mellékágon, az Ürömi körforgalom alatt – kifolyási altvízi oldal 2015. – közvetlenül a kivitelezés után – Tervező: FŐMTERV Zrt.

Water engineering – Vízépítés

Students should get skill from water balancing of rivers. Designing water engineering structures. Dams, types of dykes. Structure and parts of barrages. Hydroelectric power plants. Principles of power generation, with water. Culverts, weirs.

A kurzus célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a vízfolyások szabályozásában, s ez által képesek legyenek az e területhez tartozó műtárgyak méretezésére. A tantárgy keretén belül a vízfolyások szabályozásának elvei, műtárgyai, a gátak fő típusai, duzzasztóművek, vízlépcsők szerkezete, vízi utak kialakítása kerül ismertetésre. A víz erő- hasznosítás alapelve, vízierőmű. Átereszek, bujtatók, vízalatti átvezetések elrendezése.

Read the rest of this entry »