Mikrocement – microcement

December 3, 2011

A normál őrlésű cementek akár 100-um átmérőjű legnagyobb szemcseméretet is tartalmazhatnak. Szemeloszlási görbéjük „lefutása” eltér az úgynevezett mikro cementekétől, melyet a különleges őrlési eljárás és összetételnek köszönhetően finomabb szemcsék alkotják. A szemcseátmérőt szitákon vizsgálják és osztályozzák, a szerint, hogy a szemcsék hány %-a hullott át a rostán.

A mikrocement precízen hozzáadott mennyiségű vízzel keverve injektálható habarcsot alkot, mely a hagyományos portland cement szuszpenzióknál előnyösebb injektáló képességgel rendelkezik, magasabb korrózióvédelmet nyújt a betonacélok számára. A kis szemcseméretből fakadó nagy fajlagos felületet (magas Blain szám), gyors hidratációt (cementes kötést) eredményez. A kis cement szemcsék hajlamosak az összetapadáshoz ezt megelőzendő folyósító adalékszer hozzáadása javasolt a mikro cement szuszpenziókhoz. A nagyfokú penetrációs képessége és a gyors kötésideje lévén a mikrocement zagy alkalmazható talajerősítéshez, repedezett, üreges szerkezetek, boltozatok, alaplemez alatti, sziklák, kőzetek injektálásokhoz továbbá használható vízzárás fokozására illetve statikai megerősítésre. Amennyiben mikrocementtel dolgozunk, feltétlenül használjunk maszkot, védőfelszerelés nélkül az apró szemcséket belélegezve, fennáll a tüdő károsodásának kockázata.

.

A szükséges gépsor a cement szuszpenzióhoz: nagy teljesítményű keverő, alacsony fordulatú keverőtartály valamint injektáló gép vagy pumpa. (Bátaapáti, 2010)

 

The english version is under construction.

Advertisements

Production of cement consumes a lot of energy. The hot kilns are the largest moving industrial machines in the world. On the last decades the cement production became more energy efficient inside the improved countries. Most of the factories used high technological machines, during the clinker process, and try to recycle as much heat as possible, use as pure fuel as possible, with the shortest residence times in the furnace. The report go through the recent possibility of alternative fuel inside the cement industry which may lead more clean and sustainable cement factory, present several recent examples.

A cement gyártása rengeteg energiát emészt fel. A forró cementégető kemencék, a világ legnagyobb mozgó gépei. Az elmúlt évtizedekben a cement gyártás folyamata jelentősen energia hatékonyabbá vált a világ fejlett országaiban. A legtöbb gyár, magas technológia színvonalon gépesített, a klinker készítés során, annyi energiát próbálnak újrahasznosítani amennyi csak lehetséges, valamint törekednek arra, hogy a termék lehető legkevesebb időt, töltsön a kemencékben. A tanulmányom vizsgálja, valamint bemutat pár modern és ígéretes kezdeményezést, a jövőbeni alternatív üzemanyagok a cement iparon belüli alkalmazására, mely végső soron tisztább, fenntarthatóbb cementgyártást eredményez.

Related sources:

Cement Kiln Recycling Coalition

Philip A Alsop, PhD – Cement Plant Operations Handbook

 

Report under: Oficemen
Finished in 2009 August

This assessment provides an overview of carbon capture technologies. Chemical solvents and the less extent physical absorbents are widely used in small-scale carbon capture applications, but may have difficulties processing, large volumes of CO2 which is usually requirement in the cement industry. Alternative techniques are under consideration such as adsorbents, membranes, and chemisorbents. Current technologies require several times more energy than the theoretical energy requirement to separate CO2 from fossil fuel conversion effluent. This low efficiency and associated high cost suggests significant opportunities for fundamental research to improve current technologies or develop entirely new approaches.

Foglalkoztató: Oficemen
Befejezve: 2009. Augusztus

A tanulmány egy átfogó képet ad a szén-dioxid leválasztás és tárolás technológiájáról. Kémia oldószerek és fizikai szűrők. Széles körben használt, szén-dioxidot leválasztó berendezések többsége kis mennyiségű CO2 esetén jól működik, ám pl.:a cementipar a nagy CO2 kibocsátó ágazatok közé tartozik itt már problémák adódnak a leválasztással kapcsolatban. Alternatív leválasztási lehetőségek, membránok, szűrők, kémiai oldószerek. A mai szén-dioxid leválasztás és tároláshoz kapcsolódó technológiáknak többszörös az energiafelhasználásuk, mint amennyi elméletileg indokolt lenne. Az alacsony hatásfok és a magas költségek miatt a kutatók előtt nagy lehetőségek állnak a technológia fejlesztésére, teljesen más megközelítések kidolgozása is napirenden van.

.

Related Sources:

Carbon Capture & Storage