subjects P – tantárgyak P

September 27, 2009

Philosophy – Filozófia

The Greek philosophy: Heraclitus, Zeon, Democritus, and the sophist. The Attic wisdoms: Socrates, Platoon, Aristotle. The Helen philosophy. Philosophy of the medieval ages. The philosophy of the renaissance and the humanism. German neoclassicism, Emanuel Kant, Hegel. The Marxism and Leninism. Existentialism.

Bevezetés a filozófiába. A filozófiai gondolkodás természete és történeti szemlélete. A tradíció. Az ókori keleti filozófia. Az antik bölcselet kezdetei. Ontológiai rendszerek. Az antik felvilágosodás. A klasszikus filozófia Athénben. Platón és Arisztotelész. A hellenizmus filozófiája. A középkor bölcselete. A kereszténység. A patrisztika és a skolasztika. A reneszánsz természet- és társadalomfilozófiája. Bacon. Metafizikai rendszerek. Descartes és Spinoza. Az angol felvilágosodás. Locke, Berkeley, Hume. A francia felvilágosodás. Diderot,Montesquieu, Voltaire, Rousseau. A német klasszikus filozófia. Kant és Hegel. Az irracionalizmus. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Új metafizikák. Freud, Jung.

Physics – Fizika

This subject is discussing the fundamental theories of classical mechanics, thermodynamics mechanics, geometric optics, electromagnetism, quantum mechanics, rigid body physics, atomic physics and nuclear physics.

A tantárgy a mechanika, a hőtan, a geometriai optika, az elektormágnesség, az atomfizika, a szilárdtest fizika, a magfizika, illetve a kvantumfizika alapfogalmait és alapösszefüggéseit tárgyalja.

Protection of heritage – Örökségvédelem

The history of cultural heritage. The aim of heritage protection, and tools of it. The professional, society and judicially aspect of the heritage protection. The organizations and functions of the heritage system. The UNESCO world heritage, and international associations. The value protection and the development of settlement. Relationship between the tourism and the development of settlement. The reservation of the historical places, monuments and artifacts. Conflict issues. The cultural heritage regulations, limitations and possibilities.

Az értékvédelem története, célja, eszközrendszere. Az integrált örökségvédelem szakmai, társadalmi, jogi és gazdasági felépítése, működése, szervezetei. Nemzetközi kivitelezés- a világörökség. Az értékvédelem és a településfejlesztés – rendezés összefüggései, idegenforgalmi,
vonatkozásai. Az értékes épített környezet megőrzésének módjai, hasznosítása a mai igény minőségi befogadása, a konfliktusok kezelése. Az örökségvédelem szabályozási keretei és lehetőségei.

Public services – Közművek

D1000-es göv vezeték építése a Lánchíd u.-ban

D1000-es göv vezeték építése a Lánchíd u.-ban

Public Utility network. The materials, objects and method of construct of the utilities. Types of public services, principles of design an utilities, measurements.

A kurzus célja, hogy a szakon végző hallgatók kellő jártasságra tegyenek szert a közművek tervezése témakörében s ez által képesek legyenek a belvízrendezési feladatok megoldására. A tantárgy keretén belül a közműhálózatok anyagai, műtárgyai, építési technológiák,közműrendszerek fajtái és általános ismérvek, a közművek tervezési irányelvei, méretezése kerül ismertetésre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: